Arbete mot extremism

Många av de som väljer att ansluta sig till våldsbejakande extremistmiljöer är ungdomar och unga vuxna.

Person (ur fokus) utomhus i Stockholm.

Våldsbejakande extremism handlar om att vara positiv till våld eller att använda det för att förverkliga extrema ideologiska åsikter och idéer. Höger-, islamistisk- och vänsterextremism är exempel på olika former av extremism som finns i Sverige.

Det här gör vi

Vi har producerat tre kunskapsöversikter om genus och extremism och en skrift som lyfter ungas röster om våldsbejakande extremism.
Du kan också lyssna på poddar om extremism. I första hand vänder de sig till dig som möter ungdomar i ditt dagliga arbete och till dig som vill lära dig mer om ämnet.

Rapporter och publikationer om extremism
Poddar om extremism

Genusperspektiv
Vi ska bidra till att kommuner och organisationer har ett genusperspektiv i sitt förebyggande arbete mot extremism. Med genusperspektiv menas att vi ska problematisera, reflektera och ifrågasätta förhållningssätt och föreställningar om kön.
Vad är genusperspektiv? Nationella sekretariatet för genusforsknings webbplats

Bidrag
Myndigheten fördelar bidrag till organisationer och kommuner som jobbar förebyggande mot extremism.
Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Referensgrupp till nationella samordnaren
Tillsammans med flera andra myndigheter ingår vi i en referensgrupp till den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism i Sverige.

Våldsförebyggande arbete
Vi tycker det är viktigt att arbetet mot våldsbejakande extremism finns med som en del av ett brett våldsförebyggande arbete som bygger på erfarenheter av vad som fungerar och kunskap om vilka riskfaktorer som faktiskt går att påverka.

Hjälp! Jag är orolig för någon jag känner

Det finns en hjälplinje som du kan ringa gratis. Det syns inte på telefonräkningen att du har ringt dit. Linjen ger stöd till anhöriga till personer som är på väg att ansluta sig till extremistiska miljöer. Också kommuner, organisationer och myndigheter kan vända sig hit för information, rådgivning och stöd. Telefonnumret är 020-100 200.
Du kan också välja att kontakta polisen direkt på 114 14.
Den nationella stödtelefonen

Nationell samordnare

I Sverige finns en nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Läs gärna mer om extremism, hur ofta det förekommer och vad som kan locka unga på samordnarens webbplats.
Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism
Våldsbejakande extremism - en översikt om vägen in

In english

Young and extreme - A youth and gender perspective on violent extremism
This publication is a summary of the Swedish Agency for Youth and Civil Society’s publication series Young and Extreme (2016) and the supplementary document Foreign is Frightening (2016) [Främmande är skrämmande].

Young and extreme