Arbete mot extremism

Många av de som väljer att ansluta sig till våldsbejakande extremistmiljöer är ungdomar och unga vuxna.

Person (ur fokus) utomhus i Stockholm.

Våldsbejakande extremism handlar om att vara positiv till våld eller att använda det för att förverkliga extrema ideologiska åsikter och idéer. Höger-, islamistisk- och vänsterextremism är exempel på olika former av extremism som finns i Sverige.

Det här gör vi

  • Vi har tagit fram vägledningen Knäck koden! som handlar om hur kommuner och det civila samhället kan arbeta tillsammans mot våldsbejakande extremism.
  • Vi har producerat tre kunskapsöversikter om genus och extremism och en skrift som lyfter ungas röster om våldsbejakande extremism.
  • Du kan också lyssna på poddar om extremism. I första hand vänder de sig till dig som möter ungdomar i ditt dagliga arbete och till dig som vill lära dig mer om ämnet.

Rapporter och publikationer om extremism

Poddar om extremism

Knäck koden!

Vägledningen Knäck koden! är ett konkret stöd för dig i en kommun eller en organisation om hur man kan samverka i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Knäck koden

Matris för samverkan

Genusperspektiv

Vi ska bidra till att kommuner och organisationer har ett genusperspektiv i sitt förebyggande arbete mot extremism. Med genusperspektiv menas att vi ska problematisera, reflektera och ifrågasätta förhållningssätt och föreställningar om kön.

Vad är genusperspektiv? Nationella sekretariatet för genusforsknings webbplats

Bidrag

Myndigheten fördelar bidrag till organisationer och kommuner som jobbar förebyggande mot extremism.

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Referensgrupp till nationella samordnaren

Tillsammans med flera andra myndigheter ingår vi i en referensgrupp till den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism i Sverige.

Våldsförebyggande arbete

Vi tycker det är viktigt att arbetet mot våldsbejakande extremism finns med som en del av ett brett våldsförebyggande arbete som bygger på erfarenheter av vad som fungerar och kunskap om vilka riskfaktorer som faktiskt går att påverka.

Vid misstanke om brott

Om du misstänker att någon är på väg att begå eller utsättas för ett brott bör du ringa polisen på 114 14.

Center mot våldsbejakande extremism

Den 12 januari 2018 avslutades den nationellalla samordnarens uppdrag och istället startade Center mot våldsbejakande extremism, CVE, som en permanent verksamhet inom Brottsförebyggande rådet, Brå. Samordnarens webbplats kommer under en tid att finnas kvar som bibliotek.

Läs gärna mer om extremism, hur ofta det förekommer och vad som kan locka unga på samordnarens och Center mot våldsbejakande extremisms webbplatser.

In english

Young and extreme - A youth and gender perspective on violent extremism

This publication is a summary of the Swedish Agency for Youth and Civil Society’s publication series Young and Extreme (2016) and the supplementary document Foreign is Frightening (2016) [Främmande är skrämmande].

Young and extreme