Ansökan till Möten mellan unga och beslutsfattare

Ska du ansöka om ett projekt inom Möten mellan unga och beslutsfattare inom Erasmus+ Ung och Aktiv för första gången? Här kommer några tips!

Registrering

Du måste registrera dig och sedan din organisation eller kommun innan du kan ansöka. Därför är det viktigt att göra det i god tid innan deadline.

Registrera din organisation

Ansökningstider

Projekt som startar mellan Sista ansökningsdag
1 maj – 30 september 2018 15 februari 2018, 12.00 (svensk tid)
1 augusti – 31 december 2018 26 april 2018, 12.00 (svensk tid)
1 januari – 31 maj 2019 4 oktober 2018, 12.00 (svensk tid)

Ansökan

Ansökningsformuläret på webbsidan Erasmus+ Forms

Logga in med ditt "EU Login" (ECAS-konto). Du skapar ett EU Login på inloggningssidan. I augusti 2017 byttes ansökningsformuläret från PDF till online.

Tänk på detta när du fyller i ansökan

Skriv inte ensam

Diskutera med era projektpartners, med andra i er egen organisation och låt gärna någon som inte känner till er verksamhet läsa igenom det ni har skrivit för att vara säkra på att det är förståeligt för en utomstående.

Den röda tråden

Var noga med att det finns en röd tråd genom hela ansökan. Hänger aktiviteterna tydligt ihop med de mål och prioriteringar som ni har angett för projektet? Är metoderna relevanta för att unga ska få möjlighet till verklig dialog med beslutsfattare? Kommer er utvärdering att kunna visa om ni har uppfyllt målen?

Glöm inte heller att fylla i Aktivitetsschemat.

Aktivitetsschema (Exceldokument på engelska)

Hur ska ni rekrytera beslutsfattarna?

I ansökan behöver ni beskriva hur ni ska rekrytera beslutsfattarna. Ge konkreta förslag på hur beslutsfattarna är involverade i projektet, vad deras roll är och hur de deltar i aktiviteterna. Tänk på att deras intresse i projektet är lika viktigt som ungdomarnas. Vi vill särskilt veta i vilka sammanhang som beslutsfattarna finns i och vilken möjlighet de har att ta projektresultaten vidare.

Ni behöver även beskriva ett konkret upplägg för hur den fysiska dialogen mellan unga och beslutsfattarna ska gå till.

Svara på alla frågor

Så gott som varje fråga i ansökan har ett antal underfrågor. Se till att ni har svarat på alla underfrågor. Ett av de vanligaste misstagen bland våra ansökare är att bara svara på delar av frågan, vilket gör det betydligt svårare att bedöma om en ansökan kan beviljas.

Budget

Tänk på att stämma av budgeten med era samarbetsorganisationer så det blir tydligt hur mycket pengar var och en av organisationerna i projektet kommer att få för att genomföra aktiviteterna.

Budget för Möte mellan unga och beslutsfattare

Hur vi bedömer

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors bedömningsgrunder står i del B samt i bilagorna i Programhandledningen, i anslutning till varje aktivitet. Vi vill råda er att lägga lite extra tid på att tänka igenom vilka av Erasmus+ Ung och Aktivs mål och prioriteringar som gäller för just ert projekt och förklara den kopplingen tydligt i ansökan. Detta har varit den besvärligaste delen för tidigare ansökare, men med de regler som gäller för Erasmus+ kommer en ansökan inte att kunna väga upp svaga kopplingar till mål och prioriteringar med en i övrigt stark ansökan, utan den kommer då att avslås.

Mål och prioriteringar

Programhandledning på engelska

Partner mandate

Alla organisationer som söker tillsammans ska skriva under ett samarbetsavtal, ett så kallat Partner mandate. Är ni många som söker tillsammans är det bra att ni gör ett gemensamt pdf-dokument av alla avtal eftersom man endast får bifoga fem dokument i ansökan.

Partner mandate (Word-dokument på engelska)

Deltagarlista

Alla projekt måste ha en fullständig deltagarlista. Den behövs för slutrapporteringen.

Mall för deltagarlista (Exceldokument på engelska)

Allmän handling

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet. Det innebär att alla handlingar som skickas till myndigheten (exempelvis e-post, ansökningar och personuppgifter) blir en allmän handling och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Sekretesspolicy

EU-kommissionen samlar in personuppgifter när du ansöker om bidrag inom Erasmus+, bland annat för att kunna identifiera organisationer och föra statistik. Du kan läsa mer om det i dokumentet Privacy statement.

Privacy statement (på engelska, pdf)

Efter att du skickat in ansökan

När du har skickat in ansökan kommer du inom 7-10 dagar att få ett bekräftelsemejl från oss. Ni har sedan en vecka på er att komplettera eventuella formella brister. Det är endast om ansökan är fullständig efter komplettering som den kommer att handläggas vidare. Observera att bekräftelse, begäran om komplettering eller andra frågor endast kommer att kommuniceras till er via e-post, så kontrollera extra noga den e-postadress ni har angivit i ansökan till projektets kontaktperson. Beslutet mejlas till er 2-3 månader efter ansökningsdeadline.