Ansökan inom Europeiska Solidaritetskåren

Ska du ansöka om ett projekt inom Europeiska Solidaritetskåren för första gången?
Här kommer några tips.

Quality Label

Du måste ha en giltig Quility Label för att kunna skicka in en projektansökan inom volontär- och yrkesprojekt. För solidaritetsprojekt krävs ingen Quality Label.  

Ansök om Quality Label - bli godkänd för att sända eller ta emot en volontär

Ansökningstider

 
Projekt som startar mellanSista ansökningsdag
1 maj – 30 september 20205 februari 2020, 12.00 (svensk tid)
1 augusti – 31 december 20207 maj 2020, 12.00 (svensk tid)
1 januari – 31 maj 20211 oktober 2020, 12.00 (svensk tid)

Ansökan

Ansökningsformulären för Europeiska Solidaritetskåren

Logga in med ditt "EU Login" (ECAS-konto). Du skapar ett EU Login på inloggningssidan. OBS! Kom ihåg att använda en modern webbläsare, till exempel Firefox, Chrome, Edge eller Safari.

Hur vi bedömer

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors bedömningsgrunder står i del B i Programhandledningen, i anslutning till varje aktivitet. Lägg lite extra tid på att tänka igenom vilka av Europeiska Solidaritetskårens mål och prioriteringar som gäller för just ert projekt och förklara den kopplingen tydligt i ansökan.

Mål och prioriteringar inom Europeiska Solidaritetskåren hittar ni i programhandledningen som finns länkad under rubriken Dokument till höger.

Efter att ni skickat in ansökan

Ni kan behöva komplettera er ansökan med eventuella formella brister. MUCF kontaktar er om någon information fattas.

Det är endast om ansökan är fullständig efter komplettering som den kommer att handläggas vidare. Observera att frågor om komplettering eller andra frågor kommuniceras via e-post. Kontrollera därför extra noga vilken e-postadress till projektets kontaktperson som ni har angivit i ansökan.

Beslutet mejlas till er 2-3 månader efter ansökningsdeadline.

Det här ska ni bifoga ansökan
 

Declaration of Honour

Declaration of Honour ska skrivas ut och skrivas under av den som är juridiskt ansvarig för projektet. Med den visar ni att uppgifterna som lämnats i ansökan är riktiga, att organisationen har kapacitet att genomföra projektet samt att ni inte har några ekonomiska eller juridiska problem.

Signaturerna i Declaration of Honour måste vara i original, det vill säga skrivna för hand med penna på utskrivet dokument. Signaturer som skannats och använts vid andra tillfällen får inte klistras in i dokumenten. Om detta sker kan MUCF inte godkänna dokumentet. När ni ansöker om ett projekt inom Europeiska Solidaritetskåren kan ni ladda ner Declaration of Honour i er ansökan i ansökningssystemet under "Annexes" som då är förifyllda med relevanta uppgifter. Skriv ut dokumenten, signera dem, skanna de signerade dokumenten och bifoga det till er ansökan. Behöver ni komma åt mallarna för Declaration of Honour och Partner Mandate efter att er ansökan skickats in? Maila erasmusplus@mucf.se så skickar vi dem till er via mail.

Aktivitetschema

När ni ansöker om bidrag ska varje aktivitet ha ett enskilt aktivitetsschema. Där ni ska presentera ett genomsnittligt veckoschema. Det är viktigt att ni i aktivitetsschemat skriver in start- och slutdatum för volontärens vistelse. Mall för aktivitetsschema hittar ni webforms under Annexes där ni skapar er ansökan.

Balans- och resultaträkning

Om en organisation söker från 60 000 euro och uppåt (för ett eller flera projekt inom Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren) behöver vi få in den senast avslutade balans- och resultaträkningen för att kunna göra en kontroll av organisationens finansiella kapacitet.

Försiktighetsprincip råder vid användande av allmänna medel. För nystartade organisationer som inte kan presentera någon balans- och resultaträkning eller för informella grupper får det maximalt beviljade beloppet inte överstiga 60 000 Euro totalt. Detta gäller för ett eller flera projekt inom alla delprogram inom Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren.

MUCF definierar bristande finansiell kapacitet dels som oförmåga att presentera en korrekt balans- och resultaträkning, dels som svagt resultat utifrån de finansiella analyser vi gör på korrekta balans- och resultaträkningar.

Sekretesspolicy

EU-kommissionen samlar in personuppgifter när ni ansöker om bidrag inom Europeiska Solidaritetskåren, bland annat för att kunna identifiera organisationer och föra statistik. Det står mer om det i dokumentet Privacy statement.
Privacy statement
 

Europeiska Solidaritetskåren logotyp