Ansökan inom Europeiska solidaritetskåren

Ska du ansöka om ett projekt inom Europeiska solidaritetskåren för första gången?
Här kommer några tips.

Ny programperiod 2021-2027

Till den nya programperioden som inleds 1 januari 2021 kommer ansökningsprocessen för Europeiska solidaritetskåren att förändras. MUCF inväntar fortfarande exakt information om exakt hur den nya processen kommer att se ut. I nuläget finns inga bestämda ansökningstider för 2021. Vi kommer successivt att uppdatera den här sidan allteftersom vi får mer information.

Quality Label

Er organisation måste ha en giltig Quality Label för att kunna skicka in en projektansökan inom volontärprojekt. För solidaritetsprojekt krävs ingen Quality Label.

Ansök om Quality Label - bli godkänd för att sända eller ta emot en volontär

Ansökan

Ansökningsformulären för Europeiska solidaritetskåren

Logga in med ditt "EU Login" (ECAS-konto). Du skapar ett EU Login på inloggningssidan. OBS! Kom ihåg att använda en modern webbläsare, till exempel Firefox, Chrome, Edge eller Safari.

Hur vi bedömer

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors bedömningsgrunder står i del B i Programhandledningen, i anslutning till varje aktivitet. Lägg lite extra tid på att tänka igenom vilka av Europeiska solidaritetskårens mål och prioriteringar som gäller för just ert projekt och förklara den kopplingen tydligt i ansökan.

Mål och prioriteringar inom Europeiska solidaritetskåren hittar ni i programhandledningen som finns länkad under rubriken Dokument till höger.

Efter att ni skickat in ansökan

Ni kan behöva komplettera er ansökan med eventuella formella brister. MUCF kontaktar er om någon information fattas.

Det är endast om ansökan är fullständig efter komplettering som den kommer att handläggas vidare. Observera att frågor om komplettering eller andra frågor kommuniceras via e-post. Kontrollera därför extra noga vilken e-postadress till projektets kontaktperson som ni har angivit i ansökan.

Beslutet mejlas till er 2-3 månader efter ansökningsdeadline.

Det här ska ni bifoga i ansökan

Declaration on Honour

Declaration on Honour ska skrivas ut och skrivas under av den som är juridiskt ansvarig för projektet. Med den visar ni att uppgifterna som lämnats i ansökan är riktiga, att organisationen har kapacitet att genomföra projektet samt att ni inte har några ekonomiska eller juridiska problem.

Signaturerna i Declaration on Honour måste vara i original, det vill säga skrivna för hand med penna på utskrivet dokument. Signaturer som skannats och använts vid andra tillfällen får inte klistras in i dokumenten. Om detta sker kan MUCF inte godkänna dokumentet. När ni ansöker om ett projekt inom Europeiska solidaritetskåren kan ni ladda ner Declaration on Honour i er ansökan i ansökningssystemet under "Annexes" som då är förifyllda med relevanta uppgifter. Skriv ut dokumenten, signera dem, skanna de signerade dokumenten och bifoga det till er ansökan. Behöver ni komma åt mallarna för Declaration on Honour efter att er ansökan skickats in? Maila esc@mucf.se så skickar vi dem till er via mail.

Balans- och resultaträkning

Om en organisation söker medel inom ett projekt för mer än 60 000 euro behöver vi få in den senast avslutade balans- och resultaträkningen för att kunna göra en kontroll av organisationens finansiella kapacitet.

Försiktighetsprincip råder vid användande av allmänna medel. För nystartade organisationer som inte kan presentera någon balans- och resultaträkning eller för informella grupper får det maximalt beviljade beloppet per ansökan inte överstiga 60 000 Euro totalt. 
MUCF definierar bristande finansiell kapacitet dels som oförmåga att presentera en korrekt balans- och resultaträkning, dels som svagt resultat utifrån de finansiella analyser vi gör på korrekta balans- och resultaträkningar.

Sekretesspolicy

EU-kommissionen samlar in personuppgifter när ni ansöker om bidrag inom Europeiska solidaritetskåren, bland annat för att kunna identifiera organisationer och föra statistik. Det står mer om det i dokumentet Privacy statement.

Privacy statement

Europeiska Solidaritetskåren logotyp