Ansökan

Det här ska ni bifoga ansökan

Declaration of honour 

Declaration of Honour ska skrivas ut och skrivas under av den som är juridiskt ansvarig för projektet. Med den visar ni att uppgifterna som lämnats i ansökan är riktiga, att organisationen har kapacitet att genomföra projektet samt att ni inte har några ekonomiska eller juridiska problem. 

Aktivitetsschema 

När ni ansöker om bidrag ska varje aktivitet ha ett enskilt program. Det är en viktig del av ansökan där syfte och metoder tydligt ska finnas med.
Ni ska beskriva vad ni ska göra dag för dag.

Tidslinje

Ni ska även bifoga en tidslinje där samtliga av era aktiviteter måste vara med och visa på hur ni byggt upp ert projekt.