Ansök om Quality Label - bli godkänd för att sända eller ta emot volontär

För att bli godkänd som mottagande eller stödorganisation inom Europeiska solidaritetskåren måste ni ansöka om en Quality Label.

Quality Label är en kvalitetsmärkning som säkerställer att organisationen följer Europeiska solidaritetskårens principer och mål. Den ger åtkomst till ansökningssystemet och databasen för unga.

För att en organisation ska kunna sända eller ta emot volontärer krävs det att organisationen beviljas en Quality Label som gäller 2021–2027. Även organisationer som har haft en EVS-ackreditering eller Quality Label för programperioden 2014–2020 behöver alltså ansöka om en ny.

I Sverige är det MUCF som beviljar Quality Label-ansökan. Ansökan kan ske löpande och är öppen i denna version till och med 31 december 2021. OBS! För att kunna ansöka om volontärprojekt måste organisationen först ha skickat in en ansökan om Quality Label. Ansökan behöver inte vara beviljad, men den måste ha inkommit till MUCF.   

Quality Label Application form

Om en organisation har en Quality Label från programperioden 2014–2020 och endast vill medverka som partnerorganisation, det vill säga inte lämna in ansökningar om att driva projekt själv så kommer denna Quality Label vara giltig för hela programperioden 2021–2027. 

Har en organisation en EVS-ackreditering sedan tidigare går det att medverka som partnerorganisation till och med 31 december 2021. Efter det måste man ha en beviljad Quality Label för att medverka i volontärprojekt inom Europeiska solidaritetskåren.

Registrera organisationen

Alla organisationer som deltar i Europeiska Solidaritetskåren måste först registrera sig. Gör det innan ni skickar in er ansökan om Quality Label.

Registrera din organisation

Europeiska Solidaritetskåren logotyp