Ansök om Quality Label - bli godkänd för att sända eller ta emot en volontär

För att bli godkänd som mottagande, sändande eller koordinerande organisation inom Europeiska solidaritetskåren måste ni ansöka om en Quality Label. 

Quality Label är en kvalitetsmärkning som säkerställer att organisationen följer Europeiska solidaritetskårens principer och mål. Den ger åtkomst till ansökningssystemet och databasen för unga. I Sverige är det Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, som godkänner ansökan.

Ny programperiod - ny Quality Label

Från och med 2021 inleds den nya programperioden som varar till slutet av 2027. 

För organisationer som har en EVS-ackreditering eller Quality Label innebär det att denna slutar gälla och att ni kommer att behöva ansöka om en ny Quality Label i samband med att den nya programperioden träder i kraft.

EU-kommissionen kommer att tillgängliggöra den nya ansökan för Quality Label under hösten 2020. I samband med det kommer MUCF informera om vilka riktlinjer och regler som kommer att gälla för att ansöka.

 

Registrera organisationen

Alla organisationer som deltar i Europeiska Solidaritetskåren måste först registrera sig. Gör det innan ni skickar in er ansökan om Quality Label. 

Registrera din organisation

Ansök om Quality Label

Logga in med ditt "EU Login" (ECAS-konto). Du skapar ett EU Login på inloggningssidan. 

Välj formulären som heter ESC 52 Quality Label.

Ansökningsformulär för Quality Label

När ni ansöker om en Quality Label inom volontärdelen av Europeiska Solidaritetskåren ansöker ni om ett visst antal volontärer som ni kan ha samtidigt i er organisation. I er ansökan om Quality Label måste ni ange hur många korttids- respektive långstidsvolontärer ni vill ta emot. När det gäller att sända volontärer eller ta emot deltagare inom praktikant- och jobbdelen finns inget maxantal. 

Det finns även möjlighet att inkludera flera platser i sin Quality Label ansökan, vilket är något som underlättar för kommuner som till exempel vill ha volontärer på flera olika fritidsgårdar/aktivitetshus eller organisationer som har kontor på olika platser. Kravet för detta är att det är en och samma huvudman för samtliga platser.

Tips för att skriva en bra Quality Label-ansökan

Ansökan är uppdelad i flera frågor. Det är olika frågor beroende på om er organisation ska vara sändande eller mottagande. Det är därför viktigt att ni svarar på alla frågor med text. Det går alltså inte att lämna fält tomma och hänvisa till något annat fält. Skriv helst på engelska och tänk på att även den som inte alls har kunskap om svenska förhållanden, verksamheter eller arbetssätt ska kunna förstå er beskrivning. Ni är välkomna att kontakta oss om ni har frågor.

 

Beskriv varför ni vill delta i Europeiska Solidaritetskåren 

 

 • Vad ni som organisation kan få ut av Europeiska Solidaritetskåren;
 • vad volontären/volontärerna kan lära sig;
 • vad volontären/volontärerna kan ha för arbetsuppgifter;
 • hur ni tänkt förbereda volontären/volontärerna inför volontärtjänsten.

Berätta vad ni kan erbjuda en volontär

 • Vad erbjuder ni volontären/volontärerna före volontärtiden;
 • vilket stöd erbjuder ni under volontärtiden;
 • vilken handledning kan ni ge i volontärarbetet;
 • hur ser boendet ut;
 • ge konkreta exempel på vilka arbetsuppgifter volontären/volontärerna kan göra och beskriv även hur en typisk arbetsvecka (måndag till fredag) kan se ut för volontären/volontärerna;
 • skriv vad volontären/volontärerna kan göra på fritiden.

Klargör era egna mål

 • Att fylla i en ansökan om ackreditering är ett bra tillfälle för er att tillsammans klargöra era egna mål i organisationen till varför ni vill vara aktiva inom Europeiska Solidaritetskåren. Det ger även bättre förankring inom organisationen om ni sätter ord på hur ni konkret ska organisera er medverkan.

Ni syns i europeiska databaser

Om vi godkänner er ansökan om Quality Label kommer er beskrivning att presenteras i en europeisk databas där alla som är intresserade av att göra volontärtjänst kan hitta sändande och mottagande organisationer. Därför är det extra viktigt att ni är tydliga och ärliga med vad ni har att erbjuda. Även organisationer som vill samarbeta med andra organisationer kan söka i databasen och hitta er organisation. Om era kontaktuppgifter ändras behöver ni uppdatera dem i databasen.

Ackrediterade organisationer/organisationer med Quality Label

 

Det finns även en databas där lediga volontärplatser visas. När ni har fått en Quality Label och ska söka medel för specifika projekt kan ni lägga upp en annons i databasen Volunteering Opportunities för att kunna ta emot ansökningar från volontärer. Skriv då om ni har lediga platser, vilka datum ni vill ta emot volontären/volontärerna och om ni redan har hittat volontärer.
Lediga volontärplatser

Europeiska Solidaritetskåren logotyp