Annan finansiär

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna, bidrag för idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet.

Svenskt Friluftsliv, stöd till friluftsorganisationer.

Riksidrottsförbundet, fördelning av stöd till idrottsförbund anslutna till Riksidrottsförbundet.

Sametinget, sameorganisationsbidrag.

Forum Syd, ger olika typer av stöd till ideella föreningar för bland annat information i Sverige om globala utvecklingsfrågor samt ungdomsledda projekt som arbetar med utvecklingssamarbete eller information i Sverige.

Länsstyrelsernas stiftelsedatabas, för dig som söker efter en viss stiftelse eller som söker efter stiftelser med ett visst ändamål, till exempel för att söka stipendier och bidrag.

Nordisk kulturkontakt, stöder kultur- och konstprojekt som bidrar till utveckling på fältet och som har en stark nordisk dimension. De har också en stödform som riktar sig till barn och unga 0-30 år: Nordbuk.

Nordiskt samarbete, Nordiska ministerrådets webbplats där du kan söka stöd från det nordiska samarbetet. Du kan också söka bidrag, utlysningar och upphandlingar för att hitta den möjlighet till finansiering eller annat stöd som passar ditt projekt.