Anmäl er till Lupp-undersökningen

Missa inte chansen att göra en Lupp-undersökning i din kommun.

Tre unga personer skrattar och ler utanför en port.

Anmäl er till Lupp 2018!

Vill ni genomföra Lupp i er kommun, stadsdel eller region? Nu går det att anmäla sig till Lupp 2018.

Inbjudan  att delta i Lupp från Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF

Anmälan gör ni i myndighetens ansökningssystem.

Så här ansöker ni till Lupp

Anmälan måste vara MUCF tillhanda senast 9 februari 2018. Er anmälan kommer sedan att handläggas av oss.

Det här får ni när ni gör Lupp-undersökningen:

  • genomgång av undersökningens olika steg
  • löpande vägledning och stöd under hela året från planering till analys
  • tre versioner av enkäten
  • både pappersenkäter och webbenkäter
  • flera språkliga versioner av enkäten (svenska, engelska, arabiska, somaliska och dari)
  • uppläsningsfunktion i webbenkäterna (gäller endast svenska)
  • möjlighet att lägga till upp till tre egna frågor
  • leverans av data
  • ett webbaserat insamlings- och analysverktyg som kan användas både till rapportskrivning och i kommunens löpande arbete
  • erfarenhetsutbyte mellan kommuner som genomfört Lupp

Kostnader

Stödet från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är kostnadsfritt. Era kostnader för Lupp-enkäten kan vara kostnader för personal, konsulter, resor och kostnader för tryck och spridning av resultatet.