Angående inslag på Svt Skåne

MUCF ser över hur fördelade medel har använts av Spiritus Mundi.

Med anledning av de uppgifter som framkommit i SVT Skånes granskning av kulturföreningen Spiritus Mundi kommer MUCF att se över hur våra fördelade medel använts av föreningen.
Enligt SVT finns det frågetecken kring hur vissa delar av projektet Våra liv har finansierats. Vi kommer utifrån vår del av projektet att se över hur de medel vi fördelat använts i projektet.

Nyhetsdatum: 
2017-02-01