Almedalen: Nästan 170 000 unga varken arbetar eller studerar, vad gör vi åt det?

Nästan var tredje gymnasieelev avbryter eller fullföljer inte sin utbildning och i gruppen 16–29 år finns det 170 000 personer som varken arbetar eller studerar. Vilka är de och vilket stöd behöver de får att fullfölja sina studier och etableras i arbetslivet? Vad görs redan idag?

Hur ser samverkan ut mellan olika myndigheter som ansvarar för målgruppen? I det här seminariet får du de senaste nyheterna på området. Du får ta del av en ung persons egna erfarenhet. Experter inom området presenterar den senaste statistiken om unga som varken arbetar eller studerar, ungdomsarbetslöshet och insatser inom kommunernas aktivitetsansvar och socioekonomiska konsekvenser. Du får också ta del av det arbete som respektive aktör har för att ge stöd till kommuner och huvudmän - för att fler unga ska kunna fullfölja en gymnasieutbildning och etablera sig i arbetslivet.

Medverkande:

 • Susanne Zander, Koordinator, Dua
 • Marianne Lindblå, Undervisningsråd, Skolverket
 • Hans-Eric Wikström, Undersvisningråd, Skolverket
 • Gunnar Anderzon, Utredare, SKL
 • Carolin Sundberg, Utredare, SKL
 • Rebecka Herdevall, Utvecklingsledare, MUCF
 • Mario Zetino, Utvecklinsgledare, MUCF
 • Oskar Svensson, Moderator

Praktisk information

 • Tid: 1 juli, kl. 10-11.15
 • Plats: S:t Hansplan 1
 • Lokal: Duas tält

Mer detaljerad information om seminariet, program.almedalsveckan.info