Almedalen 2019

MUCF var med under Almedalsveckan för att sprida kunskap och verka för ett öppet och inkluderande Sverige med goda levnadsvillkor för unga och för civilsamhället. Tack till alla för er medverkan!

2019 anordnade vi fyra egna seminarier och deltog i flera andra aktörers aktiviteter. Ladda gärna ner vår app MUCF Möten, där du hittar de rapporter vi nämnde under seminarierna och dokumentation från seminarierna. På vår Facebooksida kan du, oavsett om du har ett Facebookkonto eller inte, ta del av livesändningarna från våra seminarier.

MUCF:s filmer på Facebook

Här kan du se ett sammandrag från vår medverkan.

Våra seminarier

  • 1 juli: Tjejers och killars samhällsengagemang – vart är vi på väg?
  • 3 juli: Hur kontrollerar vi demokratiska värderingar - demokrativillkoret i statlig bidragsgivning
  • 3 juli: Mer än en plan - kunskap och metoder för att öka unga hbtq-personers trygghet
  • 4 juli: Bra ungdomspolitik bygger på kunskap om unga. Hur gör vi för att göra ungas röster hörda?

Våra seminarier i samverkan med andra

  • 1 juli: Nästan 170 000 unga varken arbetar eller studerar, vad gör vi åt det?
  • 1 juli: Lyssnar ni? Om ungdomars sociala inkludering
  • 2 juli: Ungdomsperspektivet - om vinsten med ungas inflytande i lokal och regional utveckling
  • 2 juli: Hur inkluderar vi unga? Om stolthet, fördom och förväntan på stad och land

Seminarier vi deltog i

  • 3 juli: En egen plats – hur skapas medborgardrivna mötesplatser?, program.almedalsveckan.info
  • 3 juli: Innovativa arvsfondsprojekt – kortsiktiga välgörare eller långsiktiga samhällsförändrare?, program.almedalsveckan.info