För Alice handlar allt om engagemang

Alice Bah Kuhnke är Ungdomsstyrelsens nästa generaldirektör. Hon efterträder Per Nilsson och börjar jobba den 2 september. Men vem är hon egentligen?

Alice Bah Kuhnke är Ungdomsstyrelsens nästa generaldirektör. Hon efterträder Per Nilsson och börjar den 2 september.

Rekryteraren hörde av sig till Alice Bah Kuhnke och frågade om hon var intresserad av jobbet som Ungdomsstyrelsens nya generaldirektör. Och självklart var hon det.

Vad tänkte du när du blev kontaktad?
– Jag blev positivt överraskad. Ungdomsstyrelsen är en myndighet som jag velat jobba på! Den omfattar precis de frågor som jag brinner allra mest för.

Alice Bah Kuhnke har varit verksamhetschef för Idéer för livet på Skandia och jobbat som generalsekreterare för organisationen Fairtrade Rättvisemärkt. De senaste fem åren har hon arbetat som hållbarhetschef på ÅF. Hon har tidigare varit ledamot i bland andra styrelsen för Dramaten och Rädda Barnen samt vice ordförande för KFUK-KFUM Sverige. Hon är också en av grundarna av tankesmedjan Sektor3.

Engagemang som drivkraft

Alice säger att hon har fostrats i det civila samhället från tidig ålder. Via idrottsrörelsen, kyrkan och i de organisationer som hon har verkat i; Röda Korset, IOGT-NTO och KFUK-KFUM bara för att nämna några. Engagemang är en röd tråd och en viktig drivkraft i de vägval hon har gjort i livet.

– Jag har bestämt mig för att vara engagerad, det är en stor del av den jag är och vill vara. Idag handlar mitt engagemang också om att inte tappa förståelsen för hur andra människors verklighet kan se ut eftersom jag anser mig vara priviligierad på många sätt.

Men åren i ÅF – är inte det ett avsteg från dina yrkesval med engagemang i fokus?
– Nej, jag ser det inte så. Jag blev intresserad av att jobba i ett börsnoterat företag när jag jobbade för Fairtrade. Min inställning var tidigare att utveckling måste ta oceaner av tid. Men i Centralamerika fick jag med egna ögon se hur människors villkor kan förändras radikalt på bara några år när det skapas möjligheter för arbete och utveckling av verksamheter. Det finns en potential och kraft i kapitalismens mekanismer som jag ville utforska. Så mina år på ÅF har tveklöst gett mig ytterligare kunskap och verktyg till både samhällsuppbyggnad och samhällsförändring.

Vad har du för bild av staten?
– Om man ser på staten som begrepp i dess vidaste bemärkelse så ser jag staten som vår förlängda arm men delvis också vår hjärna. Staten utför men står också för vilja. I ett historiskt perspektiv är det viktigt att komma ihåg att andra före oss har velat och åstadkommit förändringar. Men staten som aktör, kan och bör inte göra allt på egen hand, det civila samhället är till stora delar en outnyttjad potential i samhällsbyggandet.

Vilka frågor ser du som viktiga för Ungdomsstyrelsen att jobba med?
– Att fortsatt vara den absoluta och största kunskapskällan om ungas villkor samtidigt som vi ska öka kunskapen om det civila samhället så att politiken för det civila samhället blir effektiv och utvecklande.
– Jag vill förvalta men självklart också fortsätta ta myndigheten ännu ett par steg framåt för att utveckla verksamheten. Hur det ska gå till får jag återkomma till när jag tillträtt som generaldirektör.

Vad gör du på fritiden?
– Jag har ideella engagemang som mentor för ett par unga tjejer, i lokala idrottsklubben och är en så kallad medpratare i föreningen Internationella bekantskaper som arbetar med att skapa kontakter mellan personer som talar svenska och personer som vill lära sig svenska. Och så är jag med mina barn och engagerar mig i deras aktiviteter.

Hur gör du för att hinna med allt?
– Jag har valt bort tv-tittande bland annat. Att gå på stan gör jag också sällan. Däremot lyssnar jag mycket på radio, jag är en riktig P1-tant.