Alice Bah Kuhnke lägger pussel

Alice Bah Kuhnke är Ungdomsstyrelsens nya generaldirektör. Förväntningarna är höga och många är nyfikna på vad hon kommer att prioritera. Men Alice tar det med ro.

Välkommen till Ungdomsstyrelsen! står det på kortet som pryder blomman på skrivbordet. Och två mattor ligger ouppackade i det kala kontorsrummet. Alice Bah Kuhnke har precis klarat av sin första vecka som Ungdomsstyrelsens nya generaldirektör.

Vilka intryck har du av din första vecka på jobbet?

Mitt starkaste intryck har varit alla de medarbetare jag har hunnit träffa på tu man hand. Det är otroligt spännande att få höra deras berättelser om hur de kom till Ungdomsstyrelsen och vad de har gjort tidigare i livet. Här finns en vid kompetens i såväl expertkunskap som i livserfarenhet. Det är imponerande och respektingivande och jag inser ju att det kommer att kräva en hel del av mig också.

Du känner av förväntningarna?

O ja! Men inte bara kring mig och min person utan också förväntningar på hur vi tillsammans ska utveckla och förvalta myndigheten.

Maria Arnholm, minister med ansvar för civilsamhällesfrågor, sa att det var en markering att utse dig eftersom du hade en bred erfarenhet inom civilsamhället. Det ökar väl också förväntningarna från politikområdet för det civila samhället?

Om jag själv skulle åstadkomma alla förändringar skulle jag kanske oroa mig men att det finns förväntningar både från det civila samhället och från regeringen är sporrande och utmanande. Vi, Ungdomsstyrelsen är ju kanalen för deras samverkan. Personligen gillar jag dessutom inte saker som är för enkla.

Ska myndigheten byta namn?

Ja, det finns säkert en hel del förslag i byrålådan på diverse håll. Jag tycker att myndighetens namn har ett viktigt signalvärde och tyvärr går det inte att förstå på namnet Ungdomsstyrelsen att vi också ska ansvara för politikområdet det civila samhället. Men ett nytt namn betyder inte allt – det är vad vi gör i handling som betyder mer.

Vad ska du fokusera på den närmaste tiden?

Jag ska fortsätta mina enskilda samtal med alla medarbetare. Jag ska lyssna och lägga pusslet för hur vi ska arbeta framåt. Men jag känner ingen stress och har inget behov av att vara duktig och snabb. Det är viktigare att det fortsatta och pågående arbetet på myndigheten blir bra.

Min absolut främsta uppgift är att fokusera på ledarskapet, både genom att förvalta myndigheten men också genom att utveckla och förändra Ungdomsstyrelsen.