Aktuellt

Nyhet
2019-01-23
Från den 31 januari cirka klockan 16 till 1 februari klockan 14 kommer MUCFs ansökningssystem att vara ur drift. Anledningen är att vi flyttar vår verksamhet från Stockholm till Växjö. Även andra system, till exempel e-post, kan påverkas tillfälligt under perioden. Tveka inte att ringa om det uppstår några problem.
Pressmeddelande
2019-01-17
Tisdag 22 januari deltar MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg och projektledare Marwa Chebil på en utbildningsdag i Växjö kommun om fritidsverksamheten i regionen. Deltagare är chefer och politiker för den öppna fritidsverksamheten i Småland. Under dagen presenteras bland annat den nya forskningsrapporten Praktiker i den öppna verksamheten och samtal hålls kring framtidens kompetensbehov inom fritidssektorn med bland annat professor Torbjörn Forkby från Linnéuniversitetet.
Nyhet
2019-01-17
Tävlingen DiscoverEU som genomfördes i slutet av förra året är avslutad.
Nyhet
2018-12-12
Beslutet har fattats mot bakgrund av SSU Skånes upprepade brister att leva upp till demokratikriteriet, som är ett krav enligt förordningen som styr bidraget. Pressmeddelande om beslutet Beslutet
Pressmeddelande
2018-12-12
SSU har redovisat för MUCF att ungdomsförbundet vidtagit tillräckliga åtgärder när omfattningen av bristerna i Skåne blivit kända för förbundsledningen. Uppgifterna kring SSU Skåne är dock så pass allvarliga att MUCF anser att åtgärderna ändå inte är tillräckliga.
Pressmeddelande
2018-12-10
I MUCF:s rapport Vilka ska med? Ungas sociala inkludering i Sverige som bygger på en enkätundersökning och tolv fokusgrupper beskriver unga sina levnadsvillkor utifrån känslan att vara del av ett samhälle. I enkäten framkommer tydliga skillnader mellan olika grupper av unga. Unga i städer uppger till exempel genomgående bättre livsvillkor, social inkludering och förutsättningar för ett bra liv än vad unga i landsbygder och utsatta områden gör.
Nyhet
2018-12-05
Europeiska Solidaritetskåren är ett initiativ från EU för att fler unga, mellan 18 och 30 år, ska få möjlighet att bidra till samhället, skaffa sig värdefull erfarenhet och utveckla sina färdigheter som volontärer. Organisationer kan i sin tur söka efter unga till sin solidaritetsverksamhet i kårens databas som spänner över alla EU-länder.   Som programkontor ansvarar MUCF för att vägleda svenska organisationer som sänder eller tar emot volontärer.
Pressmeddelande
2018-12-03
Hälsosituationen hos unga hbtq-personer har inte förbättrats de senaste tio åren, men kunskapen om vad som behöver förändras för att dessa unga ska må bättre finns. Skolor behöver arbeta med att synliggöra olika sexualiteter, könsidentiteter och könsuttryck på ett självklart sätt och på att långsiktigt arbeta för att bredda normerna om sexualitet och kön både i skolans undervisning och i skolmiljön.
Nyhet
2018-11-30
Två bilder på helt olika tågstationer
Vem kan söka och hur går det till? Du ska vara 18 år den 31 december 2018 och kunna resa mellan den 15 april och den 31 oktober 2019 under högst 30 dagar. Ansökan ska skickas in via Europeiska ungdomsportalen. En jury bedömer ansökningarna och väljer ut resenärerna. Du får besked i mitten av januari 2019.  Läs mer om DiscoverEU på europa.eu
Pressmeddelande
2018-11-22
I workshopen kommer information och inspiration att ges om Skolval 2019 och hur lärare konkret kan vara med och anordna ett skolval. Vi delar med oss av goda exempel på hur du kan arbeta med EU-frågor i olika projekt, samt tips och inspiration till aktiviteter, material och annat för att göra Skolval 2019 lärorikt för eleverna. Workshopen utförs av Charlotta Granath som är pedagog och EU-skolambassadör. Målgrupp Lärare och skolledare i årskurs 7-9 och gymnasiet
Pressmeddelande
2018-11-21
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, arrangerar vartannat år Forumkonferensen, som är en nationell mötesplats för dialog mellan det civila samhällets aktörer och representanter från det offentliga. I år bjuder MUCF tillsammans med Civilsamhällets organisationer i samverkan, Civos, in till en dag med temat tillit.
Nyhet
2018-11-20
Idag den 20 november firas barnkonventionens dag världen över.

Sidor