Aktuellt

Nyhet
2017-01-16
Nu lanseras en utbildning om våldsbejakande extremism i Sverige.
Nyhet
2017-01-13
Bidrag till viktigt arbete för människors lika villkor.
Nyhet
2017-01-11
Idag lanserar MUCF, RFSL och RFSL Ungdom broschyren ”Hbtq-personers rättigheter i Sverige”.
Nyhet
2017-01-09
Scoutrörelsen ifrågasätter storleken av det bidrag de erhåller i statligt stöd. Här svarar vi.
Nyhet
2016-12-09
Projekten kommer bidra till att främja romers hälsa genom information, utbildning, aktiviteter och liknande.
Nyhet
2016-12-08
Vi har fördelat bidrag till organisationer som arbetar för att motverka rasism.
Nyhet
2016-12-08
MUCF har fördelat bidrag till organisationer som arbetar för att förebygga att antidemokratiska idéer utvecklas och att individer radikaliseras.
Nyhet
2016-11-30
DN kritiserar i en ledare den 27 november vårt val av rapportförfattare för en av våra skrifter. Här är vår replik.
Nyhet
2016-11-25
MUCF bemöter kritiken.
Nyhet
2016-11-18
MUCF har fördelat drygt 17 miljoner kronor till projekt för att få unga i arbete eller studier.
Nyhet
2016-10-20
TRF och STRF får avslag medan SFM och SMFR beviljas projektstöd.
Nyhet
2016-10-17
Hela 7,5 procent av unga i åldrarna 16-24 år och 13 procent av 25-29-åringarna är utan jobb eller studerar inte.

Sidor