Aktuellt

Nyhet
2017-11-27
Debatt: Unga hbtq-personer har svårare att etablera sig i arbetslivet än andra grupper av unga.
Nyhet
2017-11-15
Myndigheten mottog igår en dom från förvaltningsrätten om att neka Sveriges unga muslimer (SUM) statsbidrag. MUCF kommer nu analysera domen.
Pressmeddelande
2017-11-09
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF har fått i uppdrag av regeringen att samordna skolval för elever i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan i samband med Riksdagsvalet 2018 och Europaparlamentsvalet 2019.
Pressmeddelande
2017-11-08
Torsdagen 9 november hålls en heldag med aktuell forskning och perspektiv på hur den kunskapen kan bidra till utvecklingen av det civila samhället och förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer. Konferensen är en mötesplats för tjänstemän och förtroendevalda från myndigheter, kommuner och organisationer och arrangeras av MUCF, IDEELL ARENA och Sveriges Kommuner och landsting, SKL.
Pressmeddelande
2017-11-01
Föreläsningen i Göteborg är en del en större utbildningssatsning där myndigheten besöker skolor runt om Sverige för att utbilda utifrån metodmaterialet Öppna skolan. MUCFs insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer ingår i MUCF:s ungdomspolitiska uppdrag från regeringen.
Pressmeddelande
2017-10-26
Föreläsningarna i Växjö och Ryssby är en del en större utbildningssatsning där myndigheten besöker skolor runt om Sverige för att utbilda utifrån metodmaterialet Öppna skolan. MUCFs insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer ingår i MUCF:s ungdomspolitiska uppdrag från regeringen.
Pressmeddelande
2017-10-26
Föreläsningarna i Sundbyberg är en del en större utbildningssatsning där myndigheten besöker skolor runt om Sverige för att utbilda utifrån metodmaterialet Öppna skolan. MUCFs insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer ingår i MUCF:s ungdomspolitiska uppdrag från regeringen.
Pressmeddelande
2017-10-23
Den 24 oktober hålls konferensen, Ett inkluderande samhälle på Park Avenue Hotell i Göteborg. Ett tillfälle för kommuner och det civila samhället att ta del av kunskap om ungas inkludering och lokala exempel.
Pressmeddelande
2017-10-16
- Det är viktigt att utveckla kunskapen om det civila samhället genom vetenskaplig forskning så att medarbetare inom offentlig sektor får bättre förståelse för aktörerna i det civila samhället. Ökad förståelse gör det enklare att samverka på ett bra sätt, säger Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.
Pressmeddelande
2017-10-11
– Inget barn och ingen ung person ska utsättas för våld eller övergrepp. Genom ett medvetet och kunskapsbaserat arbete kan vi vuxna medverka till att stoppa våldet mot barn och unga. Både FN:s konvention om barnets rättigheter och svensk ungdomspolitik ger barn och unga tydliga rättigheter och ställer krav på oss vuxna. Barn och unga har rätt att göra sin röst hörd och vuxna ska ta till vara deras erfarenheter och kompetens, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF.
Pressmeddelande
2017-10-02
— Genom att använda Lupp kan kommuner och regioner förbättra ungas situation lokalt vad gäller ungas rättigheter till inflytande och välfärd. LUPP gör att kommuner kan arbeta kunskapsbaserat och systematiskt med lokal ungdomspolitik, säger Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. 
Pressmeddelande
2017-09-29
—     Det är ett angeläget arbete i en orolig tid både här hemma och i vår omvärld. För att få till en kraftfull insats mot våld och odemokratiska krafter krävs att alla inblandade parter gör insatser i samverkan och som värnar vårt demokratiska samhälle, säger Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF

Sidor