Aktuellt

Pressmeddelande
2018-08-06
I början av höstterminen kan skolor runt om i landet kostnadsfritt arrangera skolval. Det är ett sätt för skolan att arbeta med sitt demokratiuppdrag, att ge elever möjlighet att lära sig om den demokratiska processen och samtidigt bilda sig en egen politisk uppfattning. Skolval kan leda till att unga får ökat inflytande i samhället och mer makt över sina liv. Det bidrar bland annat till framtidstro och förtroende för hur ett demokratisktsamhälle styrs.
Nyhet
2018-08-06
Varför delar MUCF ut bidrag till barn- och ungdomsorganisationer? Att fördela statsbidrag till riksorganisationer, som organiserar barn och ungdomar, är ett uppdrag som vi har från regeringen.  Vad är syftet med bidragen? Regeringens syfte är att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället, vilket i sin tur stärker demokratin. Hur mycket pengar delar MUCF ut till barn- och ungdomsorganisationer?
Pressmeddelande
2018-07-30
Direkt när MUCF uppmärksammades på Expressens uppgifter kallade vi Sverok till ett möte, som ägde rum den 5 juni 2018. MUCF träffade då representanter för ledningen i Sverok för att få svar på våra frågor om hur de granskar de föreningar som får bidrag. På mötet gavs MUCF en tillfredsställande beskrivning av Sverok:s granskningsrutiner vilket inte föranledde särskilda åtgärder.
Nyhet
2018-07-20
Vikten av vettig sexualundervisning i skolan är rubriken på ett av EuroPrides seminarier i augusti.
Nyhet
2018-07-20
Pressmeddelande: Regeringen förstärker uppdraget för MUCF och UMO.
Pressmeddelande
2018-07-09
Genom Europeiska Solidaritetskåren får unga en möjlighet att bidra till ökad solidaritet i samhället. Programmet ska främja aktivt medborgarskap och bidra till ungas personliga utveckling, samt berika organisationer och lokalsamhällen. Projekten kan till exempel omfatta arbete med flyktingar, miljö och kulturprojekt, samt insatser i samband med särskilda påfrestningar i samhället. Programmet tilldelas 375,6 miljoner euro fram till år 2020.
Pressmeddelande
2018-07-09
Genom Europeiska Solidaritetskåren får unga en möjlighet att bidra till ökad solidaritet i samhället. Programmet ska främja aktivt medborgarskap och bidra till ungas personliga utveckling, samt berika organisationer och lokalsamhällen. Projekten kan till exempel omfatta arbete med flyktingar, miljö och kulturprojekt, samt insatser i samband med särskilda påfrestningar i samhället. Programmet tilldelas 375,6 miljoner euro fram till år 2020.
Pressmeddelande
2018-06-29
Program Måndag 2 juli Unga på gränsen till Ingenmansland - Att ge unga stöd, så att rätt saker händer Tid: 08:00 - 08:50 Arrangör: Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem, Nationella Nätverket för Samordningsförbund, Nationella Rådet för finansiell samordning Event-ID: 49961
Nyhet
2018-06-28
Regeringen har beslutat att 50 miljoner kronor ska fördelas till kommuner som planerar att öka tillgängligheten (t.ex. i form av utökade öppettider) och kvaliteten i verksamheten vid fritidsgårdar och öppen fritidsverksamhet för ungdomar från 13 till 20 år. Varje kommun får rekvirera medel upp till det belopp som framräknats med stöd av en fördelningsnyckel som baseras på statistik över antalet unga i åldern 0–20 år i hushåll med försörjningsstöd i respektive kommun (länk till listan över belopp finns nedan). Det kommer att vara möjligt att rekvirera medlen fr o m vecka 27.
Pressmeddelande
2018-06-28
Skolvalet är en spegelbild av den demokratiska processen och en konkret handling som ger den som saknar demokratisk tradition, eller inte har fått kunskap om vikten av att rösta med sig hemifrån, vägledning i hur en kan kan göra sin röst hörd. Men vågar vi prata politik i skolan? Är det ens lämpligt? Hur ska vi öka engagemanget från elever, lärare och skolledare?
Pressmeddelande
2018-06-27
På seminariet Adress spelar roll den 5 juli i Almedalen belyser Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF:s, generaldirektör Lena Nyberg med inbjudna gäster civilsamhället och det offentligas roll nu och i framtiden.
Pressmeddelande
2018-06-26
Många unga, och särskilt nyanlända, har frågor som rör hälsa, relationer, sexualitet och jämställdhet. Men få vet var de ska få tag på information om detta. På webbplatsen Youmo.se, som finns på sex olika språk, får unga svar på sina frågor. I Almedalen samtalar MUCF:s insatta panel om dessa viktiga frågor.

Sidor