Aktuellt

Pressmeddelande
2018-12-03
Hälsosituationen hos unga hbtq-personer har inte förbättrats de senaste tio åren, men kunskapen om vad som behöver förändras för att dessa unga ska må bättre finns. Skolor behöver arbeta med att synliggöra olika sexualiteter, könsidentiteter och könsuttryck på ett självklart sätt och på att långsiktigt arbeta för att bredda normerna om sexualitet och kön både i skolans undervisning och i skolmiljön.
Nyhet
2018-11-30
Två bilder på helt olika tågstationer
Vem kan söka och hur går det till? Du ska vara 18 år den 31 december 2018 och kunna resa mellan den 15 april och den 31 oktober 2019 under högst 30 dagar. Ansökan ska skickas in via Europeiska ungdomsportalen. En jury bedömer ansökningarna och väljer ut resenärerna. Du får besked i mitten av januari 2019.  Läs mer om DiscoverEU på europa.eu
Pressmeddelande
2018-11-22
I workshopen kommer information och inspiration att ges om Skolval 2019 och hur lärare konkret kan vara med och anordna ett skolval. Vi delar med oss av goda exempel på hur du kan arbeta med EU-frågor i olika projekt, samt tips och inspiration till aktiviteter, material och annat för att göra Skolval 2019 lärorikt för eleverna. Workshopen utförs av Charlotta Granath som är pedagog och EU-skolambassadör. Målgrupp Lärare och skolledare i årskurs 7-9 och gymnasiet
Pressmeddelande
2018-11-21
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, arrangerar vartannat år Forumkonferensen, som är en nationell mötesplats för dialog mellan det civila samhällets aktörer och representanter från det offentliga. I år bjuder MUCF tillsammans med Civilsamhällets organisationer i samverkan, Civos, in till en dag med temat tillit.
Nyhet
2018-11-20
Idag den 20 november firas barnkonventionens dag världen över.
Pressmeddelande
2018-11-19
I workshopen kommer information och inspiration att ges om Skolval 2019 och hur lärare konkret kan vara med och anordna ett skolval. Vi delar med oss av goda exempel på hur du kan arbeta med EU-frågor i olika projekt, samt tips och inspiration till aktiviteter, material och annat för att göra Skolval 2019 lärorikt för eleverna. Workshopen utförs av Charlotta Granath som är pedagog och EU-skolambassadör. Målgrupp Lärare och skolledare i årskurs 7-9 och gymnasiet
Pressmeddelande
2018-11-15
I workshopen kommer information och inspiration att ges om Skolval 2019 och hur lärare konkret kan vara med och anordna ett skolval. Vi delar med oss av goda exempel på hur du kan arbeta med EU-frågor i olika projekt, samt tips och inspiration till aktiviteter, material och annat för att göra Skolval 2019 lärorikt för eleverna. Workshopen utförs av Charlotta Granath som är pedagog och EU-skolambassadör. Målgrupp Lärare och skolledare i årskurs 7-9 och gymnasiet
Pressmeddelande
2018-11-08
Lupp ger varje år regioner, kommuner och stadsdelar möjlighet att följa upp ungas levnadsvillkor på lokal nivå. Uppföljningen sker genom en enkät som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har tagit fram och utvecklat under flera år och som riktar sig till unga i åldern 13–25 år. Många genomför regelbundet enkäten och över hälften av landets kommuner har någon gång gjort Lupp.
Nyhet
2018-11-19
Med anledning av nya uppgifter om ett medlemsdistrikt inom SSU har MUCF beslutat inleda en särskild granskning.
Nyhet
2018-10-29
I dagarna kommer cirka 2000 slumpmässigt utvalda ideella föreningar i Sverige att ta emot en enkät från MUCF.
Pressmeddelande
2018-10-29
EU och politiken som avhandlas i Bryssel och Strasbourg kan tyckas avlägsen, men är i allra högsta grad en del av vår vardag. Cirka 60 procent av besluten i en kommun har nämligen sitt ursprung i EU-direktiv. Traditionellt sett är valdeltagandet lägre i Europaparlamentsvalet, också när det gäller skolval.
Pressmeddelande
2018-10-28
Hälsosituationen hos unga hbtq-personer har inte förbättrats de senaste tio åren, men kunskapen om vad som behöver förändras för att dessa unga ska må bättre finns. Skolor behöver arbeta med att synliggöra olika sexualiteter, könsidentiteter och könsuttryck på ett självklart sätt och på att långsiktigt arbeta för att bredda normerna om sexualitet och kön både i skolans undervisning och i skolmiljön.

Sidor