Aktuellt

Pressmeddelande
2018-10-18
De nordiska länderna står idag inför stora sociala utmaningar där unga själva måste vara delaktiga i lösningarna. I många städer och kommuner i Norden sker olika former av dialog med unga. Men vi behöver stärka arbetssätten för att de ska bli mer inkluderade. Den 22–24 oktober anordnar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådets barn- och ungdomskommitté (NORDBUK), en konferens för att ta fram en nordisk strategi för inkluderande och meningsfull ungdomsdialog.
Pressmeddelande
2018-10-12
Den här veckan får 9 000 personer i åldern 16–74 år en enkät hem i sin brevlåda. Den innehåller frågor om vilka möjligheter och hinder som unga i Sverige ser på demokrati, arbetsmarknad, hälsa och fritid, samt vilka förväntningar som de har på framtiden. Genom att låta båda unga och äldre svara på frågor blir det möjligt att jämföra attityder och värderingar över tid och mellan olika generationer.
Pressmeddelande
2018-10-09
Det är sjätte året i rad som deltagare från länder runt Östersjön möts för att skapa en fördjupad förståelse för EU-programmet Europa för medborgarna. Syftet är också att knyta kontakter för framtida samarbeten och projekt. Representanter från kommunerna Ekerö, Filipstad, Gislaved och Landskrona har valts ut att delta i mötet ihop med personer från Dalarnas rättighetscentrum och Polska riksförbundet.
Pressmeddelande
2018-09-27
I årets Lupp-undersökning får tiotusentals unga mellan 13–25 år svara på frågor om situationen i skolan, möjligheter till arbete och inflytande i kommunen. Men även kring sin hälsa, trygghet och fritid samt hur de ser på framtiden.
Pressmeddelande
2018-09-25
På konferensen i Ljubljana samlas 80 europeiska ungdomsledare, intressenter och beslutsfattare. Konferensen handlar om hur unga kan arbeta med att stödja unga flyktingar i Europa i så kallad ”peer learning”.
Pressmeddelande
2018-09-25
Hälsosituationen hos unga hbtq-personer har inte förbättrats de senaste tio åren, men kunskapen om vad som behöver förändras för att dessa unga ska må bättre finns. Skolor behöver arbeta med att synliggöra olika sexualiteter, könsidentiteter och könsuttryck på ett självklart sätt och på att långsiktigt arbeta för att bredda normerna om sexualitet och kön både i skolans undervisning och i skolmiljön.
Pressmeddelande
2018-09-20
Hälsosituationen hos unga hbtq-personer har inte förbättrats de senaste tio åren, men kunskapen om vad som behöver förändras för att dessa unga ska må bättre finns. Skolor behöver arbeta med att synliggöra olika sexualiteter, könsidentiteter och könsuttryck på ett självklart sätt och på att långsiktigt arbeta för att bredda normerna om sexualitet och kön både i skolans undervisning och i skolmiljön.
Pressmeddelande
2018-09-19
Under perioden 27/8–7/9 har 391 045 elever röstat i Skolval 2018. Nu har 1 528 skolor rapporterat in godkända resultat och valdeltagandet var 79,8 procent.
Nyhet
2018-10-15
MUCF bemöter Skattebetalarna i en debattartikel i Göteborgs-Posten 11 oktober 2018.
Pressmeddelande
2018-09-25
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har i uppdrag av regeringen att förbereda och samordna Skolval 2018 och 2019 genom Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige och Ung Media Sverige. Samarbetsmyndigheter är Valmyndigheten och Skolverket.
Pressmeddelande
2018-09-09
Under perioden 27/8–7/9 har 354 134 elever röstat i Skolval 2018. Hittills har 1 351 skolor rapporterat in godkända resultat och valdeltagandet var 79,6 procent.
Pressmeddelande
2018-09-04
I februari i år skickade MUCF ut en ungdomsenkät till 5 000 personer mellan 16 och 24 år, varav 46 procent har svarat på frågor om bland annat politiskt intresse och samhällsengagemang. Intresse för politik och samhällsfrågor

Sidor