Vi följer upp civilsamhällets villkor

I dagarna kommer ca 2000 slumpmässigt utvalda ideella föreningar i Sverige att ta emot en enkät från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 

Enkäten genomförs av MUCF varje år för att följa upp det civila samhällets villkor. Genom undersökningen får vi kunskap om det civila samhällets situation. Enkäten innehåller bland annat frågor om föreningens ekonomi men också om föreningens självständighet, oberoende och kontakter med offentliga företrädare. 

Ditt svar betyder mycket

Om din förening får enkäten – ta chansen att svara! Resultatet ger svenska myndigheter och politiker värdefull kunskap om ideella föreningars förutsättningar och villkor. Ditt svar är en viktig pusselbit. Ju fler som svarar, desto fler röster och upplevelser fångas upp och resultaten blir mer tillförlitliga.  

Du väljer själv om du vill fylla i en pappersenkät eller svara digitalt via nätet. Information om hur du svarar på enkäten finns i brevet du fått tillsammans med enkäten. Alla svar är givetvis anonyma*. 

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor om enkäten, kontakta info@indikator.org. Om du har andra frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta Marit Gisselmann vid MUCF: marit.gisselmann@mucf.se

Resultaten kommer att publiceras i en rapport i maj 2019.

 

Nyhetsdatum: 
2018-10-29