Ny deadline för Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren

Sista ansökningsdag för årets första ansökningsomgång är framflyttad till den 11 februari 2020.

Sista ansökningsdag flyttas från den 5 februari till den 11 februari klockan 12. Detta på grund av tekniska problem med EU-kommissionens ansökningssystem som gör att det just nu inte går att registrera projektansökningar. 
Problemet drabbar samtliga länder som arbetar med Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren. Ansökningar som omfattas är:

  • Youth mobility (KA105)
  • Strategic Partnerships for youth (KA205)
  • Youth Dialogue Projects (KA347)
  • Volunteering Projects (ESC11)
  • Traineeships and Jobs (ESC21)
  • Solidarity Projects (ESC31)

EU-kommissionen jobbar på att lösa problemet så fort som möjligt.

Nyhetsdatum: 
2020-02-04