MUCF:s lokaler i Växjö invigda av kultur- och demokratiminister Amanda Lind

Onsdagen den 24 april invigde kultur- och demokratiminister Amanda Lind MUCF:s lokaler i Växjö. På plats var även ett flertal lokala och regionala aktörer, representanter från kulturdepartementet och myndighetens medarbetare.

Amanda Lind klipper band i MUCF:s färger

Generaldirektör Lena Nyberg hälsade alla välkomna och framförde ett stort tack till alla som ställt upp och hjälpt till i samband med flytten. Det var sommaren 2017 som regeringen beslutade att omlokalisera myndigheten från Stockholm till Växjö. 
– Omlokalisering av en hel myndighet är en utmaning på flera sätt men i dag har vi en väl fungerande verksamhet i Växjö med kunniga och engagerade medarbetare, berättade generaldirektör Lena Nyberg.
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, som fick klippa invigningsband, betonade hur viktigt det är med såväl civilsamhälles- som ungdomsfrågor och önskade hela myndigheten ett stort och varmt lycka till.

Slutredovisning: Omlokaliseringen till Växjö har gått över förväntan

Nyhetsdatum: 
2019-04-24