MUCF överklagar domen om statsbidrag till Sveriges unga muslimer

MUCF överklagar domen från Förvaltningsrätten om statsbidrag till Sveriges unga muslimer för 2017. MUCF har begärt anstånd med att utveckla grunderna för överklagandet.

Nyhetsdatum: 
2019-02-22