MUCF kommenterar Förvaltningsrätten Stockholms dom

Det har precis kommit till vår kännedom att Förvaltningsrätten i Stockholm har prövat föreningen Sveriges unga muslimers överklagande om statsbidrag för 2017. Vi kommer nu att analysera domen för att besluta vilka åtgärder vi ska vidta och om vi kommer att överklaga domen.

Vid frågor kontakta presstjänsten på 010-160 10 20. Vi har för närvarande driftstörningar i e-posten.

Nyhetsdatum: 
2019-02-01