Kammarrätten prövar överklagandet, Sveriges unga muslimer

MUCF har, som tidigare meddelats, till kammarrätten överklagat en dom från förvaltningsrätten gällande Sveriges unga muslimers ansökan om statsbidrag. Kammarrätten i Stockholm har nu meddelat prövningstillstånd vilket innebär att överklagandet kommer att prövas i sak.

Nyhetsdatum: 
2019-03-27