Första besluten om projektbidrag tagna

Beslut om projektbidrag tas normalt sett i maj. Efter önskemål från organisationerna själva väljer vi att redan nu gå ut med beslut i de ärenden som hunnit handläggas hittills. De berörda har fått besked via e-post.

Stödformerna som besluten gäller:

  • Motverka rasism och liknande former av intolerans
  • Minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet
  • Stödja ungas organisering

 Beslut om övriga ansökningar tas i maj 2020. Alla som har beviljats bidrag redovisas då på sidan Vi har fått bidrag. Vi har fått bidrag

Nyhetsdatum: 
2020-03-31