Deadline 29 oktober: Extra ansökningsrunda: Erasmus+ Strategiska partnerskap

MUCF utlyser en extra ansökningsrunda (runda 4, 2020) för att göra det möjligt för fler verksamheter att genomföra projekt inom EU-programmet Erasmus+ och programområdet Strategiska partnerskap (KA2). Sista ansökningsdatum är 29 oktober klockan 12.00.

Den extra ansökningsrundan (runda 4) innefattar endast programområdet Strategiska partnerskap med fokus på kreativitet och/eller kultur.
Läs mer om vad som gäller på sida 115 i programguiden för Erasmus+. 
Erasmus+ Programme Guide Version 3 (2020) 25/08/2020

Ansökan

Ansökninsgformuläret heter Strategic Partnerships for youth och du hittar det i Erasmus+ Forms..

Strategic Partnership for youth

Logga in med ditt "EU Login" (ECAS-konto). Du skapar ett EU Login på inloggningssidan. OBS! Kom ihåg att använda en modern webbläsare, till exempel Firefox, Chrome, Edge eller Safari.

Bakgrund till utlysningen

EU-kommissionen öppnar denna extra utlysning med fokus på kreativitet och kultur som ett stöd med anledning av coronapandemin och har därför försett de nationella kontoren med ytterligare medel för utlysningen. Mer information finns att läsa på EU-kommissionens webbplats.
Coronavirus response: Extraordinary Erasmus+ calls to support digital education readiness and creative skills
Coronavirus impact

Viktiga aspekter när vi bedömer ansökan

  • Syftet med projektet
  • Kvaliteten i projektets samtliga faser
  • Projektets effekter, uppföljning och spridning av resultaten

MUCF har beslutat att fördela budgeten för den här extra utlysningen enligt principen 65 procent till innovationsprojekt respektive 35 procent till erfarenhetsutbyte. 

Om Erasmus+ Strategiska partnerskap

Bidrag inom Strategiska partnerskap vänder sig till verksamma inom utbildnings- eller ungdomssektorn som vill utbyta erfarenheter (erfarenhetsutbyten) eller utveckla nya metoder (innovationsprojekt) tillsammans med organisationer i andra länder. Syftet med bidraget är att stärka arbetet med unga på lokal, regional, nationell och europeisk nivå.  
Erasmus+ Ung och Aktiv 
Erasmus+ Strategiska partnerskap

Nyhetsdatum: 
2020-09-29