Ackreditering inom Erasmus+ Ungdom

Det är möjligt för organisationer att ansöka om ackreditering inom Erasmus+ och för projekt inom Ungdomsutbyte och Kompetensutveckling (Mobilitet, Key Action 1). 

Ackrediteringen garanterar årlig finansiering under hela programperioden och möjliggör därmed för organisationer att kunna arbeta med internationell ungdomsverksamhet på ett mer långsiktigt och kontinuerligt sätt.  

Vem kan ansöka om ackreditering? 

För att kunna ansöka om en ackreditering krävs det att organisationen som söker arbetar med eller för ungdomar. Organisationen ska också ha minst 2 års erfarenhet av att arbeta med unga, men man behöver inte ha tidigare erfarenhet av att driva Erasmus+-projekt. 

En organisation som söker om ackreditering ska bland annat kunna redogöra för:

  • sina långsiktiga mål med ackrediteringen
  • sin organisatoriska kapacitet att driva projekt inom ramen för Erasmus+
  • de önskade effekterna på organisationens dagliga ungdomsverksamhet. 

Ansökan och ansökningstid

Det går att ansöka om ackreditering från och med hösten 2020 till och med 31 december 2021. Ansökan om ackreditering görs via EU-kommissionens ansökningsportal. OBS! Det krävs att du har ett EU-login. 

Erasmus+ Applications 

De ansökningar om ackrediteringar som skickas in nu kommer inte prioriteras innan deadline för budgetförfrågan och projektansökningar. Det innebär att de som söker ackreditering i nuläget inte kommer hinna få sin ackreditering så de kan göra en budgetförfrågan i år. Det går bra att söka vanliga projektansökningar under runda 1 och 2 i år. De ansökningar om ackreditering som kommer in nu kommer hanteras under hösten så det kommer vara möjligt att göra en budgetförfrågan under 2022.

Om du söker för första gången

Om det är första gången din organisation ansöker om finansiering inom Erasmus+ behöver du ett EU-Login och ett Organisations-ID (OID). 

EU Login - Create an account

Organisation registration (OID)

Efter inskickad ansökan 

Din ansökan om ackreditering handläggs av det nationella programkontoret för Erasmus+, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Besked om beslut om ansökan, oavsett om den beviljas eller avslås, ges inom cirka två månader från det att ansökan lämnades in.En ansökan godkänns om den får minst 70/100 poäng i kvalitetsbedömningen och minst hälften av det maximala poängantalet inom varje delområde. De delområden som bedöms i ansökan är:

  • organisationens relevans och erfarenhet inom ungdomssektorn (maximalt 20 poäng)
  • planens strategiska dimension (maximalt 40 poäng)
  • kvaliteten på organisationens administrativa förmåga (maximalt 40 poäng).

En mer utförlig förklaring av bedömningskriterierna för ackreditering inom Erasmus+ finns på EU-kommissionens webbplats. 

Call for accreditation - rules of application

Fördelning av årliga projektmedel 

Genom att erhålla en ackreditering är organisationen garanterad finansiering under hela programperioden, till och med 2027. Den ackrediterade organisationen söker projektmedel genom att skicka in förslag till finansiering till MUCF. Det beviljade bidraget baseras på: 

  • den budget som är tillgänglig 
  • organisationens resultat inom tidigare beviljade insatser, eller poängen som ackrediteringsansökan erhöll, om det är första gången som finansiering begärs.
  • förslagets relevans för programmets fokusområden (inkludering, digitalisering, hållbarhet och andra prioriterade temaområden).

Vidare eftersträvas geografisk balans i fördelningen av finansiering. Alla ackrediterade organisationer som begär finansiering kommer att vara garanterade ett minimibelopp. MUCF kommer också att bestämma ett maxbelopp som varje organisation kan få. Minimi- respektive maxbelopp har inte fastställts för 2021 ännu. 

Mer information

Mer information om Erasmus+ ackreditering finns att läsa på EU-kommissionens webbplats.

Erasmus accreditation in the field of Youth

Kontakta MUCF

Välkommen att kontakta oss vid frågor om ackreditering för den nya programperioden via telefon 010-160 10 00 (växel), eller e-post erasmusplus@mucf.se