Hoppa till huvudinnehåll
 

Med fokus på unga och civilsamhället

MUCF är en statlig myndighet som tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och civilsamhällets villkor. Vi fördelar statsbidrag som ger stora och små organisationer möjlighet att bedriva verksamhet. Våra internationella samarbeten ger unga chansen att arbeta som volontär, studera eller praktisera i ett annat europeiskt land. 

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen
Erasmus+   Europeiska solidaritetskåren

MUCF

Civilsamhällespolitik

Målet för politiken för det civila samhället är att villkoren för civilsamhället, som en central del av demokratin, ska förbättras. Arbetet ska ske i dialog med det civila samhällets organisationer.

Ungdomspolitik

Sveriges ungdomspolitiska mål är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Bidrag

MUCF fördelar statsbidrag och EU-bidrag till verksamheter och projekt som gör nytta för Sveriges unga och för det svenska civilsamhället.

Nyheter

Nya EU-bidrag att söka inom CERV

Arbetar din organisation inom barns rättigheter och delaktighet inom demokratin? Eller verkar ni för att upprätthålla EU:s gemensamma värderingar och rättigheter? EU-programmet CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) utlyser nu två nya bidrag som fokuserar på dessa frågor. Deadline för båda utlysningarna är i mars 2024.

140 000 unga utan jobb eller plugg - Så kan du arbeta i din kommun med unga som varken arbetar eller studerar

I Sverige finns omkring 140 000 unga i åldrarna 16 - 29 år som varken arbetar eller studerar. Andelen varierar stort mellan olika kommuner. Det är också stora skillnader i hur kommuner arbetar med den här gruppen unga och det finns faktorer som påverkar hur kommuner lyckas i arbetet med unga som varken arbetar eller studerar. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Tips: Tänk grönt i era EU-projekt

Ungdomsprogrammen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren har fyra gemensamma prioriteringar som beaktas i ansökningarna om projektmedel. En av dessa handlar om miljö och klimat. Under november månad pratar vi lite extra om hållbarhet.
Visa alla nyheter

Nyhetsbrev

Prenumerera på MUCF:s nyhetsbrev för att ta del av nya rapporter och information om bidrag, verktyg, konferenser och utbildningar – både nationellt och internationellt.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: