8 juni Webbinarium: Nya Project Lab – öka ungas delaktighet genom solidaritetsprojekt

Project Lab om Solidaritetsprojekt riktar sig till dig som arbetar med unga och söker möjligheter för att stötta ungas idéer och ungas engagemang.

Varmt välkomna att delta på MUCF:s digitala Project Lab om Solidaritetsprojekt och ungas deltagande, där du som arbetar med unga får inspiration, verktyg och kunskap om Solidaritetsprojekt, en programdel inom Europeiska solidaritetskåren.

Enligt MUCF:s rapport "Fokus 19 - Det vore ju kul om de frågade nån gång" så är unga i Sverige intresserade av engagera sig, men många vet inte hur de kan påverka.
Solidaritetsprojekt är en möjlighet för unga att engagera sig i samhället och främja solidaritet på lokal nivå. 

Forskningen från nätverket RAY visar även att unga som deltar i EU-program blir mer intresserade i att engagera sig i samhället efter de deltagit i projekt inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.

Vad är ett Project Lab?

Project Lab är en utbildningskoncept som MUCF erbjuder alla som är intresserade av att veta mer om Europeiska solidaritetskåren och lära sig om hur programledarna fungerar i praktiken.
Vi samarbetar med externa utbildningsledare som är experter på programmet och på metoder inom icke-formellt lärande.
Det finns två typer av Project Labs: Intro och Advanced. 

Project Labs Intro riktar sig till dem som är helt nya i programmet och vill få en första inblick om hur de kan använda programmet i sina verksamheter. 
Advanced riktar sig till personer som redan har fått grundinformation om programmet och som vill lära sig att implementera ett projekt. 

Vad är Solidaritetsprojekt?

Solidaritetsprojekt är en programdel inom Europeiska solidaritetskåren. Kommuner, organisationer och grupper av unga kan ansöka om bidrag för lokala projekt som planeras och genomförs av unga. Syftet med Solidaritetsprojekt är att öka ungas engagemang i samhället och främja solidaritet i Europa genom att stötta ungas idéer på lokal nivå.

Datum, tid och plats 

Utbildningen hålls digitalt via Zoom med utbildningsledarna Konstantinos Stergiou och Karin Wouda. Utbildningen hålls på engelska.

8 juni, klockan 10.00-15.00 (med paus mellan 12.00-13.00)

För vem? 

Utbildningen riktar sig till personer som arbetar med unga såsom fritidsledare, ungdomsledare, personer som arbetar i ungdomsverksamheter, ungdomsorganisationer, kulturverksamheter osv. Utbildningen riktar sig också till dig som arbetar med en grupp ungdomar som har en projektidé och söker finansieringsmöjligheter. Även ungdomar själva kan gå utbildningen. 

Program 

Efter utbildningen kommer du ha kunskaper så som: 

  • Hur du och din verksamhet kan använda Solidaritetsprojekt som en metod för att engagera unga på lokal nivå.
  • Hur Solidaritetsprojekt kopplas ihop med inkludering av unga.
  • Hur budget fungerar i Solidaritetsprojekt.
  • Vad det finns för projektexempel och projektresultat i Sverige och i Europa.
  • Hur ansökningsprocessen ser ut.

Anmälan 

Anmäl dig senast den 30 maj. Medverkan är kostnadsfri. 

Möteslänk skickas via mejl till de som anmält sig närmare inpå datumet för utbildningen. 

Anmäl dig via mejl: esc@mucf.se

Läs mer om Europeiska solidarietskåren på MUCF:s webbplats.

Europeiska solidaritetskåren
 
Läs mer om Solidarietsprojekt på Europeiska ungdomsportalen.

Solidaritetsprojekt

Se en film om ett Solidaritetsprojekt

Sundvalls kommun - Hjälper unga att hitta sin röst