27 maj: Tillgänglighet och inkludering i öppen fritidsverksamhet

Välkommen till en timme med fokus på tillgänglighet och inkludering i öppen fritidsverksamhet!

Tecknade unga med funktionsnedsättning som vill få en tillgänglig och meningsfull fritid

 

Tid och plats: kl. 10.00-11.00 via Zoom

 

Hur kan vi skapa en meningsfull och utvecklande fritid på lika villkor för alla unga, oavsett funktionsförmåga?

Under en fullmatad timme kommer du dels att få en presentation av ett helt nytt stödmaterial som fokuserar på tillgänglighet och inkludering i öppen fritidsverksamhet. Det blir också tips på hur du kan använda materialet i din verksamhet.

Dessutom kommer du att få höra inspirerande exempel på hur olika aktörer resonerar och gör för att skapa tillgänglighet och inkludering i sitt arbete.

Vi vänder oss till dig som ansvarar för eller arbetar i öppen fritidsverksamhet

Du som ansvarar för eller arbetar i öppen fritidsverksamhet har en unik möjlighet att arbeta för att alla unga, oavsett funktionsförmåga, ska få tillgång till en meningsfull och utvecklande fritid.

Vi hoppas att den här timmen ska ge er inspiration, kunskap och verktyg för ett aktivt tillgänglighetsarbete i er öppna fritidsverksamhet.

Anmälan

Anmälan sker via den här länken. Anmälan senast den 25 maj. En länk till webbinariet skickas ut till dig som anmält dig dagen före.

Webbinariet kommer att teckenspråkstolkas och direkttextas.

Därför arrangerar MUCF webbinariet

Fritiden är betydelsefull för unga och det är viktigt att det finns tillgängliga och inkluderande fritidsaktiviteter att delta i. Samtidigt visar MUCF:s undersökningar att unga med funktionsnedsättning möter olika hinder under sin fritid. Därför släpper nu MUCF ett nytt stödmaterial om tillgänglighet och inkludering som vänder sig till dig som arbetar med öppen fritidsverksamhet. Mer om bakgrunden kan du läsa i rapporterna: