22 april: Regionträff med fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Varmt välkommen till en digital förmiddag då vi genom föreläsningar, goda exempel och diskussioner sätter fokus på unga som varken arbetar eller studerar (uvas). 

Fotocollage med bilder på unga personer

Regionträffen riktar sig till regionala politiker och tjänstepersoner som arbetar med eller vill lära sig mer om ungdomspolitiska frågor eller frågor som rör civilsamhällespolitiken. Vi inleder med en introduktion i ämnet och därefter tar vi del av olika projektexempel och diskussioner. Mer utförligt program kommer längre fram.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Elisabet Johansson.