20 maj: MUCF idag - tillsammans för unga utan arbete

Välkommen till premiären av vår digitala serie MUCF idag!

Grafik med texten MUCF idag, 20 maj, Tillsammans för unga utan arbete

Den 20 maj är det dags för premiären av MUCF idag. Under detta första avsnitt lägger vi fokus på hur vi tillsammans kan arbeta för att stödja unga utan arbete.

Program

Jennie Bloom Rudhe, biträdande avdelningschef på MUCF, guidar oss genom avsnittet som bland annat tar upp:

  • Hur ser arbetsmarknaden ut för unga? MUCF i samtal med Maria Kindahl, enhetschef Arbetsförmedlingen. 
  • Vilka är unga som varken arbetar eller studerar (uvas)? MUCF:s utredare Emma Neuman ger oss en bild av vilka uvas är generellt men också vilka specifika utmaningar som unga utrikes födda kvinnor har i det svenska arbetslivet. Ta gärna del av rapporterna Ett långvarigt utanförskap och Möjligheter och hinder för unga utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden
  • En röst från verkligheten. Vi möter Evert Bengtsson som arbetar med frågan på Växjö kommun. 
  • Vad gör MUCF för att förbättra situationen? Utvecklingsledare Petter Berg berättar.
  • Skolnärvaroteam i Österåkers kommun. I ett samtal med Mattias Karlsson, skolpsykolog på Österåker kommun får vi en inblick i hur kommunen arbetar med tidiga insatser för att minska skolfrånvaro.
  • Ett nationellt samordnat stöd. I en färsk rapport ger flera myndigheter förslag på hur vi tillsammans kan arbeta för unga som varken arbetar eller studerar. Jennie Bloom Rudhe leder samtal med Gunnar Anderzon, SKR Kjerstin Bergman, Socialstyrelsen och Petter Berg, MUCF. Rapporten släpps den 14 maj. 

Praktisk information

Datum: Den 20 maj

Tid: Klockan 10-11

Var? Där du vill, via YouTube. Dagen innan får du en länk till sändningen via e-post.

Anmäl dig här senast den 17 maj.  

Kostnad? Nej, det är kostnadsfritt!