10 juni: Webbinarium - Så kan du öka ungas delaktighet genom Erasmus+

I nuvarande programperiod för EU-programmet Erasmus+ (2021–2027) är en av prioriteringarna ”delaktighet i det demokratiska livet” som syftar till att adressera den generellt låga kunskapen om EU och EU-frågor. EU:s lagar och regler påverkar i stor utsträckning vår vardag. Det finns därför ett behov av projekt inom Erasmus+ där detta sätts i fokus, projekt som erbjuder möjligheter för fler unga att på sina egna villkor delta i det demokratiska livet.

Ni är därför varmt välkomna att delta på MUCF:s digitala och interaktiva webbinarie där vi informerar mer om vad prioriteringen innebär, hur demokratisk delaktighet ser ut hos unga i Sverige och hur ni kan börja arbeta med ungas delaktighet inom er egen verksamhet. Vi kommer även informera om EU:s framtidskonferens som syftar till att ta in åsikter och synpunkter om EU:s framtid. Under den andra timmen av seminariet kommer ni få möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med andra personer och verksamheter som jobbar med unga. 

Datum, tid och plats

Webbinariet genomförs digitalt via Zoom. 

10 juni, klockan 10.00-12.00.

För vem?

Det digitala seminariet riktar sig primärt till kommuner och organisationer som är intresserade av att arbeta med projekt inom Erasmus+ och som vill veta mer om hur en kan jobba mer med ungas demokratiska delaktighet både på nationell och EU-nivå.

Program

Under webbinariet berättar vi mer om prioriteringen ”delaktighet i det demokratiska livet”. Vad den innebär, varför det är viktig och hur ungas delaktighet ser ut i Sverige idag. Vi kommer även att presentera MUCF:s modell för att arbeta med ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv.

Utifrån denna modell kommer ni under den andra timmen få utbyta erfarenheter med andra verksamheter och hur just ni kan jobba med ungas demokratiska delaktighet. 

Anmälan

Anmäl dig senast den 8 juni. Medverkan är kostnadsfri.

Webbinarie: Så här kan du öka ungas delaktighet genom Erasmus+

Möteslänk skickas via mejl till de som anmält sig dagen innan seminariet! 

Läs mer om Erasmus+ och prioriteringarna på MUCF:s webbplats.

Ny programperiod för EU-programmen (2021-2027)