Viktig utmaning hjälpa sexuellt utsatta killar

Pressmeddelande

Ungdomsstyrelsen publicerar nu Utsatt? som bygger på siffror ur en nationell undersökning. Riskfyllt beteende, som att lägga ut ”sexiga” bilder via nätet, har minskat under de senaste tre åren trots att användningen av internet har ökat kraftigt. Andelen unga med erfarenhet av att sälja sex är i stort sett lika stor fortfarande och det handlar om en grupp unga som också har andra psykosociala problem. Mer än dubbelt så många killar som tjejer har erfarenhet av att sälja sex.

– Samtidigt som det naturligtvis finns risker när unga använder nätet ser vi en positiv utveckling. Det är till exempel färre unga som lägger ut bilder nu jämfört med 2009, säger Per Nilsson, Ungdomsstyrelsens generaldirektör. Att skapa förebyggande insatser är en utmaning för samhället, det behövs både breda åtgärder och åtgärder riktade till enskilda. En annan utmaning är att lära oss att se sexuellt utsatta killar. De finns, enligt statistiken. Flera undersökningar visar att både killar och tjejer lägger ut bilder som ett sätt att söka bekräftelse. Framför allt är det flickor som har negativa erfarenheter.

Under 2009 kartlade Ungdomsstyrelsen, på regeringens uppdrag, ungas erfarenheter av och attityder till sexuell exponering och sexuellt utnyttjande via internet samt erfarenheter av och attityder till att sälja sexuella tjänster. Ambitionen var att ringa in såväl omfattning som betydelse av den interaktiva teknikens baksidor. I Se mig – unga om sex och internet presenterades 2009 resultat som delvis kommer från vår nationella ungdomsenkät bland unga i åldern 16–25 år. Enkäten, som utgår från riksrepresentativa urval, upprepades 2012 och ligger också till grund för Utsatt? Dessutom har vi jämfört siffror från två studier bland gymnasieelever från 2004 och 2009.

För mer information kontakta Malin Engstedt på telefon 070-663 39 18 eller via malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se

Nyhetsdatum: 
2012-11-12