Ungas organisering

Bidrag för projekt på lokal nivå för att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället.

Händer som greppar en gren

Ansökan

Ansökan öppnar den 16 juli och görs i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem.

Sista ansökningsdag är den 16 oktober 2018.

Ni kan söka bidraget

Ideella organisationer kan söka.

  • Organisationen ska ha bedrivit verksamhet i Sverige i minst två år.
  • Organisationen ska vara demokratiskt uppbyggd och följa demokratins idéer.
  • Bidrag kan inte gå till organisationens ordinarie verksamhet.

Det här kan bidraget gå till

Ert projekt kan till exempel handla om att utveckla en organisation så att den på sikt uppfyller de krav som finns för organisationsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer. Det kan också drivas för att utveckla ungas inflytande och delaktighet i en annan typ av organisation eller verksamhet, eller för att på annat sätt förbättra förutsättningarna för barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Projekten måste bedrivas lokalt.

Bidraget kan täcka personal-, konferens- och möteskostnader, trycksaker med mera.

Projektets längd och starttid

Söker ni under hösten 2018 måste projektet påbörjas innan den 1 januari 2019. Projektet kan pågå i högst 12 månader. Möjlighet till förlängning av projekttiden finns efter dialog med MUCF.

Om ni tidigare har beviljats medel kan ni ansöka om medel för en fortsättning av ert projekt. Samma projekt kan beviljas bidrag för totalt tre bidragsår, som högst. Ni ansöker om ett bidragsår i taget och att ett projektår beviljas innebär inga utfästelser om framtida stöd.

Bidragets storlek

Under 2018 gavs MUCF 21 miljoner kronor att fördela. Efter vårens ansökningsomgång har myndigheten kvar drygt 2,5 miljoner att fördela under hösten.

Bidragets storlek kan variera, till exempel beroende på vilka behov som finns hos er lokalt.

Prioriteringar

Myndigheten prioriterar särskilt ansökningar från mindre organisationer i särskilt utsatta områden om max 150 000 kronor. Vi ser då positivt på om ni inte söker medel till löner, utan endast till aktiviteter och högst 50 000 kronor till arvoden för till exempel ungdomsambassadörer, experter eller föreläsare.