Unga som varken arbetar eller studerar

MUCF har fått i uppdrag av regeringen att stödja kommuner och andra aktörer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar (uvas). MUCF ska bland annat skapa lokala förutsättningar för mer effektiva verksamheter som kan ge tidiga och samordnade insatser till unga.

En grupp ungdomar

Statistik

Andelen unga som varken arbetar eller studerar har varit relativt konstant under de senaste tio åren. Bland unga 16-24 år är det ca 7,5 procent som varken arbetar eller studerar. Bland unga 25-29 år andelen uvas högre, ca 13 procent. Det motsvarar för år 2014 ca 82 000 individer i åldern 16-24 år ungefär lika många i åldern 25-29 år. Totalt är det ca 145.000 individer i åldern 16-29 år som varken arbetar eller studerar.

MUCF kommer ta över den statistik som tidigare utvecklades av Temagruppen Unga i arbetslivet. Där finns också uppgifter för enskilda län eller kommuner. Det går även att bryta ned uppgifterna på kön, ursprung, ålder och efter vilka insatser en ung får eller inte får.

MUCF:s statistik om unga som varken arbetar eller studerar
Uppgifterna för 2015 har blivit försenade men ska finnas tillgängliga under 2018.

Mer om ungas arbete och försörjning

Ta reda på mer om ungas arbete och försörjning i webbportalen Ungidag.se. Där hittar du den senaste statistiken om unga från tolv myndigheter och Riksidrottsförbundet.
ungidag.se

Arbetsförmedlingen har också aktuell statistik om arbetslöshet.
Statistik och publikationer