Unga som varken arbetar eller studerar

MUCF har fått i uppdrag av regeringen att stödja kommuner och andra aktörer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar (uvas). MUCF ska bland annat skapa lokala förutsättningar för mer effektiva verksamheter som kan ge tidiga och samordnade insatser till unga.

En grupp ungdomar

Workshops med regioner och kommuner

Arbetet med uvas påbörjas 2018, bland annat i dialog med kommuner och regioner, och drar igång på allvar våren 2019.

Effektivt stöd till unga som varken arbetar eller studerar

Vi hoppas under hösten 2018 få komma och lyssna, informera och tillsammans diskutera vilka behov av stöd som finns i er region eller kommun inom uvas-området. Syftet är att vi på MUCF ska kunna bli ett så bra stöd för er som möjligt.

Workshopen tar cirka två timmar. Tidsåtgång, datum och plats försöker vi vara flexibla med, då det viktigaste är att vi får träffa er. Det är era behov som ska stå i fokus! Vi bjuder på fika.

Preliminära programpunkter 

  • Information om MUCF:s nya uvas-funktion. Vad vi har gjort och vad som är på gång 
  • Lärdomar, goda exempel och erfarenheter av ert arbete med uvas 
  • Diskussion 
  • Nästa steg – hur går vi vidare?

För vem?

Beslutsfattare och strateger inom förvaltningar med ansvar för utbildnings-, arbetsmarknads-, näringslivs-, social- och fritidspolitik samt landstingens sjuk- och hälsovård inklusive psykiatri.

Låter det intressant? Välkommen att höra av dig!

Statistik

Andelen unga som varken arbetar eller studerar har varit relativt konstant under de senaste tio åren. Bland unga 16-24 år är det ca 7,5 procent som varken arbetar eller studerar. Bland unga 25-29 år andelen uvas högre, ca 13 procent. Det motsvarar för år 2014 ca 82 000 individer i åldern 16-24 år ungefär lika många i åldern 25-29 år. Totalt är det ca 145.000 individer i åldern 16-29 år som varken arbetar eller studerar.

MUCF kommer ta över den statistik som tidigare utvecklades av Temagruppen Unga i arbetslivet. Där finns också uppgifter för enskilda län eller kommuner. Det går även att bryta ned uppgifterna på kön, ursprung, ålder och efter vilka insatser en ung får eller inte får.

MUCF:s statistik om unga som varken arbetar eller studerar
Uppgifterna för 2015 har blivit försenade men ska finnas tillgängliga under 2018.

Mer om ungas arbete och försörjning

Ta reda på mer om ungas arbete och försörjning i webbportalen Ungidag.se. Där hittar du den senaste statistiken om unga från tolv myndigheter och Riksidrottsförbundet.
ungidag.se

Arbetsförmedlingen har också aktuell statistik om arbetslöshet.
Statistik och publikationer