Unga män, våld och maskulinitet

Killar är betydligt oftare inblandade i olika våldshändelser jämfört med tjejer. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har regeringens uppdrag att förebygga pojkars och unga mäns utsatthet för och användning av våld.

Illustration. Kille i hoodie.

Det här gör vi

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska förebygga pojkars och unga mäns utsatthet för och användning av våld. Det gör vi genom att arrangera konferenser, samarbeta med andra  och genom våra publikationer.

I rapporten Unga och våld - en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter har vi tagit reda på vilka värderingar unga har kring jämställdhet, maskulinitet och våld. Rapporten visar att många unga möter våld i sin vardag. Framför allt är det yngre killar och tjejer som berörs.

Handboken Inget att vänta på samlar viktig kunskap om våld, genus och prevention. Boken beskriver en kunskapsbaserad våldsförebyggande praktik för barn och unga.

Inget att vänta på - Handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga

Myndigheten har också i uppdrag att främja användningen av effektiva våldsförebyggande program i kommuner och andra organisationer inom det civila samhället för att motverka mäns våld mot kvinnor. Vi ska följa, dokumentera och sprida erfarenheterna av det arbete som genomförs.

Våldet är en del av barns och ungas vardag

Killar är betydligt oftare inblandade i olika våldshändelser jämfört med tjejer. Av alla som misstänktes för misshandelsbrott 2011 var nästan hälften, 46 procent, unga män i åldern 15-29 år. Var femte var tonåring.

Brås senaste nationella trygghetsundersökning visar att i åldern 16-24 år utsattes:

  • 8,9 procent av killarna och 4,8 procent av tjejerna för misshandel år 2011
  • 3,4 procent av tjejerna och 0,5 procent av killarna för sexualbrott samma år.

Unga är också i stor omfattning utsatta för hatbrott, en tredjedel (33 procent) av de som utsattes 2008–2010 var i åldern 16–24 år. Andelen är ännu högre för homofobiska hatbrott där 41 procent av de utsatta var i åldern 16–24 år. En påfallande stor andel av de misstänkta för homofobiska hatbrott är unga killar.

Risken för att ha utövat en våldsam eller kränkande handling ökar med 3,2 gånger för killar som instämmer både i påståenden om stereotypa könsroller och i stereotypa påståenden om maskulinitet och feminitet jämfört med killar som inte instämmer i något av dessa påståenden.