Unga hbtq-personer otrygga vid idrott

Nya siffror från Ungdomsstyrelsen, som presenteras vid en stor konferens i dag om hbtq och idrott, visar att över 11 procent av homo- eller bisexuella unga har känt sig rädda eller otrygga i samband med idrottsutövande i förening det senaste halvåret. Bland de heterosexuella är siffran omkring en procent.

– Att så många unga homo- eller bisexuella känner sig otrygga i samband med idrott är inte alls bra, säger Per Nilsson, Ungdomsstyrelsens generaldirektör. Idrottsrörelsen och föreningslivet måste ta detta till sig och arbeta vidare med sina attityder och miljöer.

Många unga hbtq-personer avstår

30 procent av tillfrågade homo- eller bisexuella ungdomar, jämfört med 13 procent av de heterosexuella i åldern 16-25 år, svarar ja på frågan om de någon gång avstått från att besöka/delta i någon fritidsverksamhet för att de var oroliga att bli dåligt bemötta/behandlade.

– Det är oroande att många homo- eller bisexuella ungdomar avstår från att delta i fritids- och idrottsverksamheter, säger Per Nilsson. Alla måste inte idrotta men de som vill ska inte behöva känna sig ovälkomna. Dessutom vet vi att idrottande oftast lägger grund för en bra livsstil och hälsa. Om föreningslivet inte inkluderar alla ungdomar, om sporthallen eller fritidsgården inte är en plats där alla känner sig välkomna går dessa ungdomar miste om sociala sammanhang där de kan möta vänner och få kontakter.

Resultaten från Ungdomsstyrelsens ungdomsenkät 2012 visar att närmare 40 procent av heterosexuella ungdomar idrottar varje vecka i klubb eller förening jämfört med omkring 27 procent av de homo- eller bisexuella. Bland killarna är skillnaden störst: nästan 38 procent av heterosexuella killar idrottar i förening jämfört med omkring 25 procent av de homo- eller bisexuella.

Siffrorna kommer från Ungdomsstyrelsens ungdomsenkät 2012. 2 251 personer, av 4 500 slumpvis utvalda unga i åldern 16-25, svarade via webb eller vanlig post på utskickade frågor.

För mer information

Malin Engstedt, pressekreterare, telefon 070-663 39 18 eller via e-post: malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se

Nyhetsdatum: 
2013-03-15