Rikskonferensen Ung Fri Tid

2018-11-29

Den 29 - 30 november äger rikskonferensen Ung Fri Tid rum i Folkets Hus i Stockholm. 

Konferensen har huvudtema öppen fritidsverksamhet med fyra underteman: var och för vem ska öppen verksamhet ske? Motiv och kvalitet i öppen verksamhet. Inflytande och delaktighet. Ungdomsarbete i sociala medier.

Konferensen arrangeras av Svenska Settlementförbundet och KEKS tillsammans med Fritidsledarskolorna, Kunskapscentrum, Fritidsförbundet, Fritidsforum med stöd av MUCF.

Anmäl dig till Rikskonferensen Ung Fri Tid