Rikskonferensen Ung Fri Tid

2018-11-29

Den 29 - 30 november äger rikskonferensen Ung Fri Tid rum i Folkets Hus i Stockholm. 

Konferensen har huvudtema öppen fritidsverksamhet med fyra underteman: var och för vem ska öppen verksamhet ske? Motiv och kvalitet i öppen verksamhet. Inflytande och delaktighet. Ungdomsarbete i sociala medier.

Konferensen arrangeras av Svenska Settlementförbundet och KEKS tillsammans med Fritidsledarskolorna, Kunskapscentrum, Fritidsförbundet, Fritidsforum med stöd av MUCF.

Anmälan och program

Anmälan är stängd på grund av att konferensen är fullbokad.

Program