Redovisa bidrag för projekt

Organisationer som har fått bidrag från oss är skyldiga att redovisa hur pengarna har använts.

Kulram

Dags att redovisa bidraget

Bidraget ska vanligtvis redovisas tre månader efter att projektet är slut, exakt datum står i beslutsbrevet. Ni kommer att få en påminnelse till den e-postadress som ni fyllde i när ni gjorde er ansökan.

Redovisningen lämnas i det digitala system där du gjorde din ansökan.

Redovisa ert bidrag.

Redovisningen ska innehålla

  • Ekonomisk redovisning.
  • En redogörelse för hur bidraget har använts i förhållande till syftet och villkoren för bidraget.

Revisor ska granska och godkänna redovisningen

Redovisningen ska granskas och godkännas av en revisor. Organisationens egen revisor räcker bra så länge bidraget ni fått är mindre än 5 prisbasbelopp.

Om ni fått 5 prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna redovisningen.

Så stort är ett prisbasbelopp

Prisbasbelopp 2013: 44 500 kronor.

Prisbasbelopp 2014: 44 400 kronor.

Prisbasbelopp 2015: 44 500 kronor.

Prisbasbelopp 2016: 44 300 kronor.

Prisbasbelopp 2017: 44 800 kronor.