Ungdomsprojekt med transnationella inslag

Bild: 

Ungdomsprojekt med transnationella inslag

Ett transnationellt utbyte kan ske på olika nivåer – från erfarenhetsutbyte mellan centrala aktörer och olika projektverksamheter till ungdoms-utbyte och möjlighet för unga att praktisera i ett annat land. Rapporten pekar på olika sätt att utveckla de förutsättningar för transnationellt arbete som ges inom Europeiska socialfonden och de nationella regelverk som finns i Sverige.
Temagruppen Unga i arbetslivet ska verka för att erfarenheter och kunskaper tas tillvara från projekt som har finansiering från Europeiska Socialfonden. I temagruppen samarbetar Arbetsförmedlingen, Communicare, Försäkringskassan, Skolverket, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting samt Ungdomsstyrelsen.
Temagruppens rapporter beställs hos Marcus Westfal, e-post: marcus.westfal@ungdomsstyrelsen.se

Produktinformation

ISBN: 

978-91-85933-38-9

Utgivningsdatum: 

2010-10-05

Sidantal: 

40
0:00 kr

Relaterade publikationer

2014-10-03
0:00 kr
Omslag till DropOuts
2014-06-30
0:00 kr
2013-04-18
0:00 kr
2012-06-26
0:00 kr