Omslag till rapporten Samla kraft
En vägledning för kommuner och civilsamhället om samverkan kring insatser för nyanlända

En vägledning kring mottagande av asylsökande och kring nyanländas etablering.

Den riktar sig framför allt till kommuner och till det civila samhällets organisationer men vi hoppas att skriften kan vara en inspiration även för andra aktörer, inte minst för statliga myndigheter som verkar lokalt.

0:00 kr
Omslag till publikationen Vem gör vad
18 myndigheters samverkan med det civila samhället
0:00 kr
Omslag till slutrapporten Ungas inflytande i kommuner och landsting
om ett statsbidrag för att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin
0:00 kr
Omslag till delrapporten Stöd till unga politiker
Delrapport om att stärka ungas inflytande i de demokratiska processerna
0:00 kr
Omslag till rapporten Medborgarförslag från unga.
Slutrapport om att stärka ungas möjligheter till inflytande i de demokratiska processerna
0:00 kr