Omslag till Ung och extrem om högerextremism. Närbild på ögon.
- om våldsbejakande högerextremism

Skriften beskriver hur våldsbejakande högerextremism ser ut i det samtida Sverige. Författaren gör en historisk tillbakablick, belyser internationella kopplingar, symboler och idéer.
Inom nationalistiska ideologier har det länge funnits idealbilder om hur män och kvinnor ska vara. Kärnfamiljens betydelse betonas och att uppfostra nationens barn har betraktats som viktigt för att nationen ska överleva. Översikten beskriver också hur högerextrema krafter utnyttjat internet och analyserar, ur ett genusperspektiv, varför unga, och då speciellt unga män, attraheras av högerextremism.

0:00 kr
Omslag till Främmande är skrämmande. Närbild på ögon.
– ungas röster om våldsbejakande extremism
0:00 kr
Omslag till Ung och extrem om vänsterextremism. Närbild på ögon.
– om våldsbejakande vänsterextremism
0:00 kr
Omslag till Ung och extrem. Närbild på ögon.
om våldsbejakande islamistisk extremism
0:00 kr
Omslag på rapporten
– det civila samhällets roll och villkor
0:00 kr
Omslag till publikationen Vem gör vad
20 myndigheters samverkan med det civila samhället
0:00 kr