Pressmeddelanden

Växande klyftor, utanförskap, segregation, ojämlikt valdeltagande, populism, extremism och brist på tilltro till det demokratiska systemet är en del av ungas vardag i Norden.
I dagarna får 9 000 svenskar vykort från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) med uppmaningen att svara på frågor om bland annat demokrati och arbetsmarknad. Det är femte gången som MUCF söker svar på frågor om ungas attityder och värderingar. Det är sex år...
Mellan den 9-11 oktober deltar sex representanter från kommuner och organisationer i Sverige i det internationella mötet Making Waves i polska Gdansk. MUCF är en av medarrangörerna till mötet.
Länsstyrelsen Västra Götalands län och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en utbildningsdag om hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt från sajten Youmo.se.
Den 1 oktober startar årets Lupp-undersökning runt om i landet. Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en av de största ungdomsundersökningarna i Sverige.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, deltar i en konferens 25–27 september i Ljubljana, Slovenien, om unga migranter, flyktingar och asylsökande.
Den 28 september 2018 utbildar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, skolpersonal på Raoul Wallenbergskolan i Uppsala för att de ska kunna arbeta mer inkluderande med unga hbtq-personer.
Den 24 och 27 september 2018 utbildar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, skolpersonal på Blombackaskolan i Södertälje för att de ska kunna arbeta mer inkluderande med unga hbtq-personer.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har i uppdrag av regeringen att förbereda och samordna Skolval 2018 och 2019 genom Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige och Ung Media Sverige. Samarbetsmyndigheter är Valmyndigheten...
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har i uppdrag av regeringen att förbereda och samordna Skolval 2018 genom Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige och Ung Media Sverige. Samarbetsmyndigheter är Valmyndigheten och...
Ungdomar är intresserade av politik och samhälle, men engagemanget tar sig andra uttryck än att de går med i ett politiskt parti. Över hälften av de som besvarat MUCF:s enkät, har till exempel stöttat en samhällsfråga på nätet.

Sidor