Pressmeddelanden

MUCF har under 2018 haft ett regeringsuppdrag att fördela pengar och ge stöd till fritidsgårdar samt motsvarande öppen fritidsverksamhet runt om i hela landet.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har idag beslutat om tilldelningen av organisationsbidrag till SSU för 2019. SSU får fortsatt statsbidrag, men får inte tillgodoräkna sig de föreningar och medlemmar som ingår i SSU Skåne.
I en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, framkommer att varannan ung i Sverige inte känner sig inkluderad i samhället. På landsbygden är andelen ännu högre.
Den 5 december 2018 utbildar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, skolpersonal på Älvstranden Bildningscentrum i Hagfors för att de ska kunna arbeta mer inkluderande med unga hbtq-personer.
Länsstyrelsen Blekinge, Ronneby kommun och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en utbildningsdag om hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt från sajten Youmo.se
Hur fungerar sex, kärlek och jämställdhet i Sverige? Hur kan unga nyanlända få den kunskap de har rätt till, stöd till att bearbeta trauma och lära sig bygga meningsfulla relationer i ett land med nya sociala koder?
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har i uppdrag av regeringen att förbereda Skolval 2019 som hålls i samband med Europaparlamentsvalet 2019. Vi bjuder in skolor till workshop på tre olika platser i Sverige om hur pedagoger kan arbeta med EU-frågor i...
Hur kan civilsamhället och det offentliga samverka för att på bästa sätt hantera utmaningar och fördjupa förståelsen parterna emellan? Det ska 50 aktörer från hela landet diskutera under en heldagskonferens i Stockholm den 28 november 2018.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har i uppdrag av regeringen att förbereda Skolval 2019 som hålls i samband med Europaparlamentsvalet 2019. Nu bjuder vi in skolor till workshop på tre olika platser i Sverige om hur pedagoger kan arbeta med EU-frågor i...
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har i uppdrag av regeringen att förbereda Skolval 2019 som hålls i samband med Europaparlamentsvalet 2019. Nu bjuder vi in skolor till workshop på tre olika platser i Sverige om hur pedagoger kan arbeta med EU-frågor i...
Länsstyrelsen Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en utbildningsdag om hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt från sajten...
Hur ser livet ut för unga i Sverige? Vad tycker de är bra och vad hoppas de på? Vilka förväntningar finns på framtiden? Nu är det dags att ta reda på det genom Lupp 2019 – en lokal uppföljning av ungdomspolitiken.

Sidor