Ny högskoleutbildning om maskulinitet och våld

Pressmeddelande

Våld är en del av ungas verklighet och Ungdomsstyrelsen har uppdraget att förebygga det. 2013 startar Unga, maskulinitet och våld som ger 7,5 högskolepoäng. Personer i hela Sverige inom skola, socialtjänst eller fritidsverksamhet, kan söka senast 30 november.

87 procent av unga i åldern 16-25 år känner förväntningar på hur de ska vara som kille eller tjej. Samtidigt upplever särskilt flickorna könsrollerna som problematiska. 53 procent av dem vill förändra samhällets traditionella syn på vad som är manligt medan 38 procent av killarna vill samma sak.

Experter inom maskulinitetsforskning, kriminologi, psykologi och sexualupplysning kommer att föreläsa. Ett intressant spår från Ungdomsstyrelsens undersökningar handlar om att de som arbetar våldsförebyggande behöver veta mer om kopplingen mellan maskulinitet och våld. Jämställdhet i sig förebygger våld men detta perspektiv saknas ofta i de metoder som används.

− Utbildningen ingår i det kunskapsuppdrag kring jämställdhet, maskulinitet och våld som regeringen gav Ungdomsstyrelsen 2011, säger Per Nilsson, Ungdomsstyrelsens generaldirektör. Istället för att bara se killarna som ett problem behöver vi fokusera på att även se dem som en resurs i det våldsförebyggande arbetet.

Ungdomsstyrelsen ska utveckla metoder och kunskapsstöd för arbetet med attityder och värderingar hos pojkar och unga män för att förebygga att flickor och kvinnor utsätts för våld.

Utbildningen genomförs under 2013 i Göteborg, Helsingborg, Stockholm och Umeå och består av tre delar:

  • Grundläggande: män som slår, våld i ungas nära relationer och maskulinitetsteorier och våld.
  • Fördjupande: hbtq och hatbrott, hedersrelaterad maskulinitet och sexuellt våld.
  • Förebyggande: universell, selektiv och indikativ prevention, internationella erfarenheter, våldsförebyggande insatser och metodverkstad.

Unga, maskulinitet och våld arrangeras tillsammans med Linköpings universitet, Män för Jämställdhet och Amphi produktion.

För mer information kontakta Malin Engstedt på telefon 070-663 39 18 eller via malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se.

Nyhetsdatum: 
2012-11-05