MUCF inleder granskning

Med anledning av nya uppgifter om ett medlemsdistrikt inom SSU har MUCF beslutat inleda en särskild granskning.

MUCF ser allvarligt på uppgifterna och kommer att utreda om detta påverkar SSU:s ansökan om statsbidrag. 

Nyhetsdatum: 
2018-10-30