Möten mellan unga och beslutsfattare

Bidrag till strukturerad dialog i form av möten eller seminarier på nationell eller internationell nivå mellan ungdomar och beslutsfattare. Unga ska ha möjlighet att framföra sina åsikter om hur ungdomspolitiken ska genomföras i Europa.

Ungdomar vid en dator

Registrera din organisation

Alla som ska söka bidrag i programmet Erasmus+ Ung och Aktiv måste registrera sig på EU-kommissionens webbplats. Det måste man göra innan man ansöker. Gör det i god tid innan ni börjar jobba med ansökan. Mer allmän information om Erasmus+ Ung och Aktiv i artikeln Erasmus+.

Registrera din organisation.

Ansökningstider

2018 har vi tre ansökningsomgångar:
Projekt som startar mellan Sista ansökningsdag
1 maj – 30 september 2018 15 februari 2018, 12.00 (svensk tid)
1 augusti – 31 december 2018 26 april 2018, 12.00 (svensk tid)
1 januari – 31 maj 2019 4 oktober 2018, 12.00 (svensk tid)

Ni måste utgå ifrån programhandledningen när ni ansöker om bidrag.

Ansökan - det här behöver ni göra för att ansöka

Ansökan - det här behöver ni göra för att ansöka

Ni kan söka bidraget

Ideella organisationer och kommuner.

Ni kan delta

Ungdomar mellan 13 och 30 år. Kommunala och regionala beslutsfattare eller experter på ungdomsområdet kan delta utan hänsyn till ålder eller geografisk härkomst.

Minst 30 ungdomar måste delta i projektet. Du kan göra antingen ett nationellt eller ett internationellt seminarium.

Internationellt seminarium
I ett internationellt seminarium måste minst två organisationer från två olika länder delta.

Hitta internationella partners i databasen Otlas

Samarbetsländer inom Erasmus+ Ung och Aktiv.

Det här kan bidraget gå till

  • Seminarier och möten på nationell, regional, kommunal eller internationell nivå för ungdomar och beslutsfattare i en strukturerad dialog om EU:s ungdomsstrategi.
  • Evenemang som simulerar hur demokratiska institutioner fungerar och beslutsfattares roller inom dessa institutioner.
  • Samråd med unga i form av on-line-samråd eller opinionsundersökningar för att ta reda på vad unga behöver för att kunna vara delaktiga i samhället.

Bidraget kan inte gå till organisationers eller nätverks stadgeenliga möten eller till politiska möten.

Bidragets storlek

Det går att söka bidrag till reskostnader och generella projektkostnader enligt schablonbelopp, samt till kostnader som är kopplade till att samla in ungas åsikter i samband med projektet. Det går också att söka bidrag för extra kostnader om projektet har deltagare med funktionsnedsättningar.

Räkna ut er budget för Möten mellan unga och beslutsfattare.

Så här länge kan projektet pågå

Ett projekt kan pågå i 3-24 månader.

Erasmus+ logotyp