Kontaktskapande möte runt Östersjön - Europa för medborgarna

Making Waves 2018”, 09–11 OKTOBER 2018 Gdańsk i Polen.

Är du intresserad av demokratifrågor?  Vill du utveckla er verksamhet med hjälp av ett europeiskt perspektiv? Brinner du för att öka medborgarnas inflytande på lokal, nationell och europeisk nivå? 

Då ska du ansöka om deltagande till Making waves - Baltic Sea Region Europe for Citizens Seminar. Mötet äger rum i Polen, Gdansk 9 - 11 oktober och arrangeras inom ramen för Europa för medborgarna, ett EU-program som ger bidrag till projekt för demokratisk delaktighet. 

Projekt inom Europa för medborgarna ska främja samhällsengagemang och samtal om aktuella frågor som berör människors framtid i Europa. Det kan till exempel handla om hur EU ska hantera migrations- och flyktingfrågor eller olika sätt att hantera extremism. Det handlar också om att dra lärdom av Europas historia för att stärka demokratiska värden och Europas mångfald. 

Under seminariet kan du etablera kontakter och utveckla projektidéer tillsammans med andra organisationer från länderna runt Östersjön

Seminariets innehåll

Under seminariet får du fördjupade kunskaper om programmet Europa för medborgarna, om hur en projektansökan går till samt tillfälle att utbyta erfarenheter och utveckla dina projektidéer. Seminariet är interaktivt och innehåller föreläsningar, aktuella projektexempel, workshops, grupparbete, samt arbete med egna projektidéer.

Mål för seminariet

Målen för kontaktseminariet är:

  •  att få en fördjupad förståelse av EU-programmet Europa för medborgarna
  • att knyta kontakter för framtida samarbete och projekt inom Europa för medborgarna.
  • att utveckla konkreta idéer för nya projekt.

Målgrupp

Kontaktseminariet riktar sig till organisationer inom det civila samhället, offentliga organisationer som kommuner och landsting eller museum och forskningsinstitut. Deltagande länder är Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige. Du ska vara intresserad av att utveckla ert internationella arbete genom att söka bidrag från Europa för medborgarna. 

Språk

Engelska är arbetsspråket på seminariet och du behöver därför kunna kommunicera på engelska. 

Tid och plats

9–11 oktober, European Solidarity Centre in Gdansk (Pl. Solidarności 1, 80–863 Gdańsk, Poland.

Tidsplan: 
9 oktober avresedag
10–11 oktober aktivitetsdagar

Eventuell hemresa kan ordnas 12 okt.

Kostnad

Deltagaravgiften är 1250 kronor inkl. moms per person. Då ingår mat, boende och resor. Som deltagare är du ansvarig för att ha den försäkring du behöver för att delta.

Sista ansökningsdag är 21 augusti 2018

Program, arrangör och mötesplats. Själva ansökningsformuläret ligger under ”registratorn form”.

Du kan även ladda ner ansökningsformuläret här.

Sverige har möjlighet att skicka max 5 deltagare till detta event. Beslut meddelas senast 5 september vilka som får delta

För mer information eller frågor kan ni vända er till Lotta Jarvenius Rössner och Omar Nur på MUCF. Se kontaktuppgifter i högermenyn.