Kontakta oss

Så här kontaktar du Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Några i personalen på MUCF tillsammans med gd Lena Nyberg.

Telefon, fax och e-post

Telefon: 08-566 219 00 (växel)
Fax: 08-566 219 98
E-post: info@mucf.se

Postadress

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Box 17 801
118 94 Stockholm

Fakturaadress

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
FE 703
838 81 Frösön

Besöksadress

Medborgarplatsen 3, Söderhallarna, Plan 11

Öppettider

Måndag–torsdag 9–16
Fredag 9–15
Lunchstängt 12–13

11 december är kontoret stängt. Registratur är öppet 9-11.

Allmänna handlingar

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet. Det innebär att alla handlingar som skickas till myndigheten (exempelvis e-post, ansökningar och personuppgifter) blir en allmän handling.

Allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Detta innebär att handlingarna är offentliga och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. Innan Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämnar ut en allmän handling görs dock en sekretessprövning av innehållet. Med stöd av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan vissa känsliga uppgifter hemlighållas.

Kontakta registrator

Vill du begära ut en allmän handling ska du kontakta registrator på:

Telefon: 08-566 219 00 (växel)
Fax: 08-566 219 98
E-post: registrator@mucf.se