Konferenser och seminarier

Vi arrangerar konferenser och seminarier om ungdomars villkor och om det civila samhällets villkor.

Konferenser är ett bra sätt att ta del av ny aktuell kunskap och att inspireras i mötet med andra. Myndighetens rikskonferens och Forum för det civila samhället är två av våra större återkommande evenemang.

Höga betyg

Våra konferenser får genomgående höga betyg av deltagarna och blir ofta fullbokade. Över 90 procent av deltagarna på vår förra rikskonferens bedömde att kunskapen var användbar i arbetet.